จนท.โคราชเร่งผันน้ำเขื่อนลำตะคองช่วยชาวบ้าน

โคราช เร่งผันน้ำเขื่อนลำตะคอง ช่วยชาวบ้านอำเภอโนนสูงและอำเภอโนนไทย บรรเทาความเดือนร้อน จนกว่าจะมีฝนตกในพื้นที่

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงส์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้นำเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่องมาติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากคลองน้ำบ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7 ตำบลคำคอหงส์ อำเภอโนนสูง ซึ่งเป็นน้ำที่ทางจังหวัดนครราชสีมา ผันมาจากอ่างเก็บน้ำลำตะคองมายังลำน้ำลำเชียงไกรในอำเภอโนนไทย และอำเภอโนนสูงเพื่อให้สูบน้ำทั้งหมดไปเก็บกักไว้ที่สระน้ำของหมู่บ้าน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองครือชุด หมู่ที่ 7 , บ้านหนองครือชุดพัฒนาหมู่ที่ 12 และบ้านโนนกราด หมู่ที่ 10 ตำบลลำคอหงส์ สำหรับใช้ผลิตน้ำประปาให้ชาวบ้านกว่า  230 หลังคาเรือน ได้ใช้อุปโภค-บริโภค หลังจากประสบภัยแล้งมานานหลายเดือน

นายกังวาร หมายกลาง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงส์ หมู่ที่ 7 บอกว่า ปีนี้แล้งหนักสุดในรอบ 50 ปี แหล่งน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลางที่มีอยู่ในพื้นที่แห้งขอดจนหมด จำเป็นต้องรอมวลน้ำที่ผันจากอ่างเก็บน้ำลำตะคองมาช่วย โดยคาดว่า ปริมาณน้ำที่สูบเข้าไปเก็บกักไว้ทุกๆสระในพื้นที่ จะสามารถบรรเทาความเดือนร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้ต่อไปอีกประมาณ 2-3 เดือน แต่หลังจากนั้นถ้าไม่มีฝนตกลงมาก็จะส่งผลกระทบกับชาวบ้านขาดน้ำใช้อีกแน่นอน

ซึ่งล่าสุดสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมาได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2562/63 พร้อมกับปล่อยคาราวานเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำ ปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ว ซึ่งแผนการจัดสรรน้ำในปี 2562/2563 ของสำนักงานชลประทานที่ 8 ยังเป็นไปตามที่วางไว้ โดยปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา 4 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 23 แห่ง ยังถือว่ามีปริมาณน้ำใช้เพียงพอ แต่พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานต้องงดทำนาปรังทั้งหมดและสามารถปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยได้เท่านั้น ในขณะที่จังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 8 อำเภอ จากทั้งหมด 32 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอโนนสูง อำเภอจักราช อำเภอปักธงชัย อำเภอเทพารักษ์ อำเภอโชคชัย อำเภอโนนไทย อำเภอแก้งสนามนาง และอำเภอสีคิ้ว มีพื้นที่ประสบภัย 54 ตำบล 547 หมู่บ้าน

โดยทางชลประทานคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนเมษายน 2563 จังหวัดนครราชสีมาจะมีพื้นที่ประสบภัยแล้งมากถึง 26 อำเภอ 129 ตำบล 541 หมู่บ้าน อย่างไรก็ตาม นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอโนนสูง และอำเภอโนนไทยที่ชาวบ้านขาดแคลนน้ำอย่างหนัก ตอนนี้ได้ผันน้ำก้อนสุดท้ายจากอ่างเก็บน้ำลำตะคองไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอโนนสูงถึงแค่สิ้นเดือนมกราคมนี้ ในอัตราจ่าย 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้ไหลไปลงบึงพุดซาในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาให้ได้มากที่สุดจะได้รีบส่งจ่ายไปลงยังสระกักเก็บน้ำดิบอำเภอโนนสูง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ขาดแคลนน้ำอย่างหนักตามแผนที่วางเอาไว้ จะได้มีน้ำดิบไว้ผลิตประปาอีก 3-4 เดือนจนถึงหน้าฝนพอดี  ส่วนพื้นที่อำเภอโนนไทยที่ขอใช้น้ำจากเขื่อนลำตะคองเช่นกันที่ประชุมฯได้หารือกันแล้วว่าอย่าเพิ่งเปิดจ่ายน้ำจากลำตะคองไปช่วยแต่ให้สูบดึงน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างที่เหลือน้ำก้นอ่างฯอยู่ราว 1 ล้านลูกบาศก์เมตรไปใช้แทน  ซึ่งชลประทานจังหวัดได้อนุมัติจ่ายน้ำลงไปช่วยแล้ว

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close