ชป.8โคราชย้ำต้องบริหารจัดการน้ำตามแผน

ชลประทาน 8 โคราช ย้ำต้องบริหารจัดการน้ำตามแผน รับรองมีน้ำใช้ตลอดแล้งแน่นอน

นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา วอร์รูมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2562/63 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ นายเกียรติศักดิ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 ล่าสุดพบว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 5 แห่ง และขนาดกลาง 71 แห่งในพื้นที่ดูแล มีปริมาณใช้การได้ 592 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุใช้การได้ 1,764 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 33 ของความจุใช้การได้ ซึ่งได้วางแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ไว้สำหรับกิจกรรมต่างๆจำนวน 412 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้แก่ เพื่อการอุปโภค บริโภค 88 ลูกบาศก์เมตร , รักษาระบบนิเวศน์ 156 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการอุตสาหกรรม 16 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพื่อการเกษตร 152 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปัจจุบันมีการใช้น้ำไปแล้ว 128 ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 31% ของแผน และยังเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรตามแผนอีก 285 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยังมีการสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับต้นฤดูฝนปี 2563 กรณีที่ฝนมาช้า เพื่อกิจกรรมสำคัญ อาทิ เพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 จำนวน 255 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนการเตรียมพร้อมเครื่องจักรและยานพาหนะไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน ได้จัดเตรียมไว้ทั้งหมด 116 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 80 เครื่อง ,รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 23 คัน และยานพาหนะต่างๆ จำนวน 13 คัน ซึ่งขณะนี้ได้ส่งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ออกปฏิบัติการช่วยเหลือกระจายต่างพื้นที่ต่างๆ แล้ว 41 เครื่อง และวันนี้ได้ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ จำนวน 7 คัน รวม 13 เที่ยว เป็นปริมาณน้ำรวม 78,000 ลิตร ไปช่วยเหลือพื้นที่ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง และตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งสำนักชลประทานที่ 8 จะออกปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ และหากมีการบริหารจัดการน้ำตามแผนที่วางไป ก็จะไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขตชลประทานตลอดช่วงฤดูแล้งนี้รวมไปถึงช่วงต้นฤดูฝนที่จะถึงอย่างแน่นอน

ข่าวน่าสนใจ

Close