ขอนแก่นเตรียมห้องปลอดเชื้อรับมือไวรัสโคโรนา

ขอนแก่นเตรียมห้องปลอดเชื้อ รับมือไวรัสโคโรนา ประสาน รพ.อำเภอ และเครือข่าย รพ.ภาคอีสานตอนกลาง วางมาตรการรับมือเต็มที่

ที่สถานีขนส่งขอนแก่นแห่งที่ 3 ริม ถ.เลี่ยงเมืองสายขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์ สสจ.ขอนแก่น ลงพืเนที่ตรวจสอบการทำงานร่วมเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และ อบจ.ขอนแก่น ในการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ตามมาตรการป้องกันสูงสุด

 

โดยทำการตรวจสภาพร่างกายของคนขับและผู้โดยสาร ที่เดินทางมากับรถโดยสารระหว่างประเทศ ที่มีจุดจอดที่ จ.ขอนแก่น ด้วยการตรวจวัดไข้ การแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ รวมทั้งการแนะนำการป้องกันตนเองให้กับผู้โดยสารที่มาใบ้บริการโดยสารมนเส้นทางระหว่างประเทศและในเส้นทางต่างๆ ที่เชื่อมต่อ จ.ขอนแก่นด้วยรถโดยสารอย่างเข้มงวดด้วย

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การตรวจเข้มดังกล่าวเป็นมาตรการที่จังหวัดดำเนินทันทีหลังเกิดสถานการณ์ขึ้น แม้วันนี้ชอนแก่นยังไม่พบผู้คิดเชื้อหรือการแพร่ระบาดในพื้นที่แต่เพื่อความไม่ประมาททุกส่วนงานได้กำหนดมาตรการปละแผนการดำเนินการอย่างรัดกุม ละเอียดและรอบคอบ โดยเฉพาะรถโดยสารระหว่างประเทศ ที่ขอนแก่น มีให้บริการไปยัง สปป.ลาว วันละ 4 เที่ยวที่ต้องตรวจเข้มตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งการเดินทางของสายการบินที่มีผู้โดยสารที่เชื่อมต่อกับต่างประเทศ ที่มีการประสานข้อมูลต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดแะต่อเนื่องทุกวัน

 

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ขอให้ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะครอบครัว ให้ประสานงานหากมีคนในครอบครัวที่อยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ที่ต้องการเดินทางกลับไทย หรือขอรับการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆเพื่อที่จะจัดทำข้อมูลแจ้งให้กับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศได้รับทราบและกำหนดแผนการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามยังคงเน้นย้ำไปยังสายการบอนและบริษะททัวร์ต่างๆ ที่ระยะนี้มีการเลื่อนการเดินทางไปในประเทศจีน หรือประเทศต่างๆเพื่อความปอดภัย ซึ่งได้มีการกำชับในเรื่องของสิทธิ์หรือการชดเชยการเดินทางในด้านต่างๆอย้างเต็มที่ตามระเเบียบที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยของชาวขอนแก่น และผู้ที่เดินทางมาที่ขอนแก่น ในระยะนี้ในภาพรวมอีกด้วย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close