“เฉลิมชัย”ขึ้นบุรีรัมย์เดินหน้ารุกจัดการน้ำ

"เฉลิมชัย" ขึ้นบุรีรัมย์ เดินหน้ารุกจัดการน้ำตามแผน มั่นใจปริมาณน้ำเพียงพอ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคเมืองบุรีรัมย์ ในวันพรุ่งนี้ (27 มกราคม 2563) พร้อมด้วยนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะทำงาน โดยจะลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ซึ่งจะรับฟังการบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาในพื้นที่และมอบนโยบายแนวทางการทำงานต่อเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน ณ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

สำหรับสถานการณ์น้ำของจังหวัดบุรีรัมย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค. 63) มีปริมาณน้ำเก็บกัก 295.39 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบัน 79.101 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 26.78% มีปริมาณน้ำใช้การได้ 63.666 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 22.74% โดยมีสถานการณ์น้ำเพื่อการประปาอยู่ในเกณฑ์ที่มีน้ำเพียงพอ นอกจากการประปาส่วนภูมิภาคเมืองบุรีรัมย์และเทศบาลเมืองประโคนชัย ที่อยู่ระหว่างดำเนินการผันน้ำและสูบน้ำช่วยเหลือ

ทั้งนี้ ปริมาณน้ำอ่างห้วยจระเข้มากและอ่างห้วยตลาดมีน้ำรวม 2.028 ล้าน ลบ.ม. และจากการประชุมร่วมพิจารณาสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างสำนักชลประทานที่ 8 และการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 63 ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคยืนยันว่าจะสามารถรองรับการผลิตประปาได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และแม้ว่าขณะนี้ยังมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง แต่ยังคงต้องสำรองน้ำต้นทุนไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนด้วย หากเกิดกรณีฝนมาล่าช้า จึงต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดให้ถึงที่สุด รวมทั้งสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต

 

ข่าวน่าสนใจ

Close