ปฏิบัติการฝนหลวงปราบฝุ่น-แก้แล้ง อีสาน

ฝนหลวงเปิดปฏิบัติการฝนหลวงปราบฝุ่น-แก้แล้ง อีสาน ดีเดย์วันนี้วันแรกถึง 29 ม.ค. ตามการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุฯ

น.ส.วาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ของสภาพฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นขณะนี้จัดอยู่ในสถานการณ์ระดับสีส้มต่อเนื่องหลายวัน ผนวกกับปัญหาของภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีผลกระทบในเรื่องของน้ำที่ขาดแคลนต่อการบริโภค อุปโภค รวมทั้งอ่างเก็บน้ำต่างๆก็มีปริมาณน้ำที่ลดลง ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์ว่าจะเกิดฝนตกในช่วงวันที่ 24-29 ม.ค. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมองเห็นโอกาส จึงขออนุมัติตั้งหน่วยฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ที่ จ.ขอนแก่น เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยบรรเทาพื้นที่ทางการเกษตร และปัญหาฝุ่น หมอกควันได้

“การทำฝนหลวง นอกจากการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมแล้วยังจะช่วยเรื่อง ควันฝุ่น ลดและเบาบางลงไป เพราะขณะนี้จังหวัดขอนแก่นนั้นเรื่อง ควันฝุ่น เริ่มมีปัญหากับสุขภาพแล้ว การทำฝนหลวงสามารถทำได้เพราะมีสภาพอากาศที่เหมาะสม และขณะนี้ก็ได้เวลาเหมาะสมแล้ว จึงนำเครื่องบินกาซ่า 2 ลำ ขึ้นบินเพื่อปฏิบัติการทันที และขณะนี้ได้ขึ้นบินไปเรียบร้อยแล้ว พบว่าภายหลังจากเริ่มปฏิบัติการมีฝนตกลงมาในพื้นที่ทางเขื่อนอุบลรัตน์ในระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็จะช่วยบรรเทาในทั้ง 2 ปัญหาทั้งในเรื่องฝุ่นและการเติมน้ำในอ่างต่างๆได้ ซึ่งการปฏิบัติการทำฝนหลวงครั้งนี้จะทำไปจนถึง 28 ม.ค.นี้ แต่ถ้าหากสภาพอากาศเอื้ออำนวยในการเปิดปฏิบัติการ ทางหน่วยฝนหลวงก็จะเปิดปฏิบัติการต่อเนื่องทันที”

ข่าวน่าสนใจ

Close