โคราชซ้อมแผนดับไฟป่ารับมือไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อย

ชาววังน้ำเชียว โคราช กว่า 100 คน ร่วมซ้อมแผนดับไฟป่า รับมือไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงหน้าแล้ง

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชุดดับไฟป่าของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา กว่า 100 คน กำลังช่วยกันสกัดและดับไฟป่าที่กำลังลุกไหม้พื้นที่ป่า ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว เพื่อไม่ให้ลุกลาม ขยายวงกว้าง ซึ่งเป็นเหตุการณ์จำลองในการฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า ประจำปี 2563 ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) ที่ได้มีการจัดการซ้อมดับไฟป่าขึ้น โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการซ้อมแผนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์ไฟป่า ปี 2563 ซึ่งอาจมีความผันผวนของภูมิอากาศโลก อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน และป้องกันมิให้เกิดวิกฤติปัญหามลภาวะหมอกควัน ไฟป่าปกคลุมพื้นที่ และให้การปฏิบัติงานตามแผนระดมพลดับไฟป่า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำประสบการณ์จากการฝึกซ้อมดับไฟในพื้นที่ในปีที่ผ่านมา และสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นจริง มาทำการซักซ้อมทบทวน โดยใช้พื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เป็นพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินการจัดทำแผนระดมพลดับไฟป่า ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ประชาชน ร่วมฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้กว่า 150 คน

ข่าวน่าสนใจ

Close