3นายอำเภอปทุมธานีร่วมสูบน้ำช่วบแก้ภัยแล้ง

สามนายอำเภอปทุมธานี ร่วมสูบน้ำช่วยประชาชนแก้ปัญหาภัยแล้ง

นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี และนายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้มีการตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเกษตรกรบริเวณคลองเจ็ด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และมอบเครื่องดื่มให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ผลัดเวรกันมาเฝ้าเครื่องสูบน้ำกันตลอด 24 ชั่วโมง

ด้านนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง กล่าวว่าขณะนี้ได้มีภัยแล้งซึ่งเกิดขึ้นทางภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทย และภาคกลางก็ได้มีผลกระทบ ซึ่งในวันนี้ทางด้านนายอำเภอคลองหลวง นายอำเภอธัญบุรี นายอำเภอหนองเสือ จึงได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดปทุมธานี (ส่วนหน้า) ซึ่งตรงนี้เป็นเขตติดต่อกันสามอำเภอ คืออำเภอธัญบุรี อำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ ที่เรามาตั้งเครื่องสูบน้ำตรงนี้เป็นการสูบน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เข้าไปในคลองเจ็ดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะข้าวที่ประชาชนได้ปลูกเอาไว้ โดยมีดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดคอยดูแลเราอยู่ตลอดเวลาและมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผลัดเปลี่ยนเวรกันมาเฝ้าเครื่องสูบน้ำกันอยู่ตลอด

 

ข่าวน่าสนใจ

Close