บุรีรัมย์เร่งหาแนวทางช่วยเหลือภัยแล้ง

บุรีรัมย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อม ปภ.จังหวัด เร่งหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

พลตรี นำพล คงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วย พันเอก ยุทธนา บุญแย้ม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่52 นำกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ ไปทำการ พัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาล ที่บ้านหัววัว หมู่ที่ 4 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ชาวบ้านกำลังประสบปัญหาภัยแล้งสระน้ำกลางหมู่บ้านซึ่งมีเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค มีสภาพแห้งมองเห็นพื้นสระแตกระแหง ส่งผลให้ประชาชน 4 หมู่บ้าน กว่า 900 หลังคาเรือน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 5,000 คน ขาดน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่ก็ไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากมีวัสดุ และดินโคลนติดค้างอยู่ภายในจึงไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้แทนโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้แทนนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ร่วมสำรวจและวางแผนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาขาดน้ำอุปโภค บริโภคในระยะยาว

ส่วนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในครั้งนี้ ได้จัดชุดพัฒนาบ่อบาดาลซึ่งมีอยู่แล้วจำนวน 3 บ่อ แต่มีสภาพที่อุดตัน จึงได้ทำการเป่าล้างบ่อบาดาลและดูปริมาณน้ำว่ามีเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านหรือไม่ หากไม่เพียงพอต้องขุดเจาะเพิ่มโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน ส่วนหน่วยทหารพัฒนาจะสนับสนุนด้านกำลังพล และเครื่องมือขุดเจาะที่มีประสิทธิภาพสูง โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการขุดเจาะเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งจำนวน 524 บ่อ ทั่วประเทศ มีเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close