สตูลยายทวด103ปีผู้เฒ่า102ปียังแข็งแรง

สตูล ยายทวด 103 ปีกับผู้เฒ่าอายุ 102 ปี มีสุภาพแข็งแรง ร่าเริง อยู่มา 5 แผ่นดิน

วันนี้นายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอท่าแพ พร้อมด้วยนายบาเสด ยาพระจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ พร้อมด้วยนายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ นายบัณฑิต เลขะกุล ปลัดอบต.ท่าเรือ ลงเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลท่าเรือพร้อมด้วยผู้นำในท้องที่และเจ้าหน้าที่อบต.ท่าเรือ โดยพื้นที่ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มี 6 หมู่บ้าน มีผู้สูงอายุทั้งหมด 540 คน ประกอบด้วยผู้สูงอายุที่มีอายุ กว่า 100 ปี จำนวน 2 ราย คือ นายเหม แดงเหม อายุ 102 ปี เกิดวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2460 สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แต่งงานกับนางสาเปียะ แดงเหม แต่งงานปี พ.ศ. 2497 มีบุตรด้วยกันทั้งหมด 3 คน หลาน 14 คน เหลน 33 คน โหลน 15 คน นายเหม แดงเหม เกิดมาในครอบครัวบิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่นา ปลูกผักกินเอง จึงทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ สมัยที่ยังเป็นหนุ่มๆก็ไม่ได้ออกกำลังกายที่เป็นแบบแผนเพราะสมัยก่อนนั้นไม่มีที่ให้ออกกำลังกาย ไม่มีลานกีฬาเหมือนสมัยนี้ แต่คุณตาก็ได้ใช้กำลังจากการเดิน ทำไร่ทำนา ขุดดิน ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ทุ่งนาและอากาศที่บริสุทธิ์ บ้านที่พักอาศัยเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงลมพัดเย็นสบายตลอดปี ปัจจุบันคุณตามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินบริเวณบ้าน ลุก นั่ง ด้วยตนเองได้โดยใช้ไม้เท้าช่วยพยุง

การรับประทานอาหาร คุณตาเหมรับประทานอาหารพื้นบ้านทั่วๆไป กินปู กินปลา กินผัก เป็นหลัก และชอบทานผักสดมากซึ่งจะต้องมีทุกมื้ออาหารที่สำคัญผักจะเป็นผักที่ปลูกเองของลูกหลานจะปลอดสารพิษ เพราะรู้สึกว่าการทานปลาและผักทำให้สบายเนื้อสบายตัวเบาท้อง กินง่าย เคี้ยวง่ายและยังย่อยง่ายไม่แน่นอึดอัดท้อง ส่วนอาหารจำพวกเนื้อ ไก่ อาหารมันและหวาน คุณตาไม่รับประทานมาประมาณเกือบ 30 ปีแล้ว รสชาติของอาหารก็จะกินรสจืด เพราะป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานอีกด้วย

คุณตาเหมเป็นบุคคลที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ครอบครัวและสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวีตอย่างพอเพียงตามปรัชญา

พอเพียงโดยน้อมนำเอาพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาเป็นรูปแบบในการบริหารตนเอง ครอบครัวและสังคม ดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอดี พอประมาณ ไม่ประมาท เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต พื้นฐานคุณตาเหมเป็นคนพูดน้อย ใจเย็น ง่ายๆ ไม่ค่อยเครียด ถ้ามีเรื่องราวที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจก็จะใช้วิธีการพูดคุยกันในครอบครัว มีความรัก ความผูกพัน เอื้ออาทรและความห่วงใยในครอบครัวและชุมชน เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวมากเนื่องจากทุกคนเป็นผู้ที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน พยายามสร้างความอบอุ่น เอื้ออาทรและห่วงใยแก่ครอบครัวในทุกด้าน เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการสร้างความรักความผูกพันที่ยั่งยืน

 

นายรอสิด เตาวะโต อายุ 66 ปี (บุตรเขย) กล่าวว่า ในสมัยก่อนคุณตาได้เป็นส่วนหนึ่งในการบุกเบิกถนนในหมู่บ้าน สายป่าเสม็ด-แป-ระใต้ และเข้าร่วมกิจกรรมในหมู่บ้านบ่อยครั้ง เป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่ดีงาม มีจิตใจเมตตา กรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและมีความเดือดร้อน คุณตาไม่มีหนี้สินใดๆ และได้สอนลูกหลานในเรื่องของการอดออม การประหยัดและอยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

นอกจากนี้ ยังเดินทางไปเยี่ยมนางดี เอี้ยวหีด อายุ 103 ปี เกิดวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2459 สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เช่นกัน เดิมยายดี เป็นคนกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ชีวิตครอบครัวมีพี่น้อง 8 คน โดยตนเป็นคนที่ 4 พี่น้องได้เสียชีวิตไปหมดแล้ว ยายดีได้แต่งงานกับนายย้อย เอี้ยวหีด เมื่อตนอายุ 28 ปี มีบุตรด้วยกัน 5 คน ยังมีชีวิตอยู่ 4 คน โดยบุตรคนโตได้บวชเป็นพระ หลาน 7 คน เหลน 8 คน และโหลน 1 คน สามียายดีเสียชีวิตเมื่อบุตรคนเล็กเรียนอยู่ชั้น ป.4 ทำให้ยายดีต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกตามลำพัง ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชผักสวนครัว และผลไม้ เป็นอาชีพ ปัจจุบันบุตรสาวคนที่ 2 และ 3 เป็นผู้ดูแลยายดี โดยยายดียังมีสุขภาพแข็งแรง สามารถเดินรอบๆบ้านได้โดยมีบุตรทั้งสองคอยดูแล ยายดีไม่มีโรคประจำตัว ระบบการได้ยินยังปกติสามารถพูดโต้ตอบได้

ข่าวน่าสนใจ

Close