กาฬสินธุ์อากาศวิปริตเร่งจับกุ้งขายก่อนน็อกตายหมด

สภาพอากาศวิปริตที่กาฬสินธุ์ หนาวสลับร้อน กุ้งปรับสภาพไม่ทันและน็อกตาย ทำให้กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามต้องเร่งจับขาย

จากสภาพอากาศที่แปรปรวน โดยในช่วงค่ำถึงตอนเช้าหนาวเย็น ขณะที่ช่วงเวลากลางวันร้อนจัด ทำให้กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในเขต ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ต่างเร่งจับกุ้งจำหน่าย และระบายออกไปเลี้ยงในบ่อใหม่ เพื่อลดความหนาแน่น และลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหากุ้งน็อกตายได้

นายวิโรจน์ ภูบุตรตะ สมาชิกผู้เลี้ยงกุ้งบ้านตูม หมู่ 19 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เมื่อประสบกับปัญหาอากาศวิปริต และไม่มีน้ำเปลี่ยนถ่ายดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหากุ้งน้อคตายในช่วงนี้ เหมือนที่เคยประสบมาทุกปี ทำให้กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งขาดทุนเป็นจำนวนมาก และกุ้งขาดตลาดในช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงได้ขุดเจาะบาดาลเพื่อดึงน้ำขึ้นมาบรรเทาความเสียหาย แต่ไม่ค่อยจะได้ผลนัก เนื่องจากปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงกุ้ง คือน้ำที่สะดวกและสภาพอากาศที่นิ่ง เย็นสบาย เมื่ออากาศวิปริตแปรปรวนทั้งหนาวเย็นสลับร้อนดังกล่าว จึงต้องเร่งระบายกุ้งออกก่อนที่จะเกิดปัญหาน็อคตายทั้งบ่อ

ด้านนายสำรวย ชมพุฒ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาการประมง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงสภาพอากาศวิปริตและน้ำเปลี่ยนถ่ายในบ่อกุ้งไม่เพียงพอ สิ่งที่จะเตือนไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำและกุ้งก้ามกรามในฤดูหนาวนี้ ประกอบกับทางโครงการชลประทานลำปาวปิดการส่งน้ำคือ ให้เกษตรกรทำการกักเก็บน้ำ เพื่อสำรองใช้ยามจำเป็น รวมทั้งลดการให้อาหารด้วย เพระจะทำให้เกิดการสะสมของเศษอาหารและทำให้น้ำเสียได้ง่าย เนื่องจากในฤดูหนาว กุ้งจะไม่ค่อยกินอาหารเท่าที่ควร จึงขอให้ลดจำนวนการให้อาหารลง ตลอดทั้งลดอัตราความหนาแน่นของประชากรกุ้งที่เลี้ยงในบ่อ ซึ่งจะเป็นวิธีที่สามารถลดความเสียหายจากปัญหากุ้งน็อกตายในช่วงอากาศวิปริตและชลประทานปิดส่งน้ำได้

ข่าวน่าสนใจ

Close