อลังการแห่งเดียวในโลกตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์จัดยิ่งใหญ่ อลังการแห่งเดียวในโลก การแสดงประกอบแสง สี เสียงสืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ร่วมกับ เทศบาลตำบลศีขรภูมิ จัดงานยิ่งใหญ่ในชุด “ศิวนาฎราช ปราสาทศีขรภูมิ ปูมสะเร็น” ซึ่งเป็นการแสดง แสง สี เสียง สืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ ในงานมหัศจรรย์งานแสดงช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 15 และ วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

การแสดงในครั้งนี้นำเสนอถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของปราสาทศีขรภูมิ มุ่งนำเสนอถึงภาพจำหลักทับหลังอันงดงามของปราสาทศีขรภูมิ ผสมผสานจินตนาการเพื่อย้อนรอยถึงอดีตกาล เรื่องราวความยิ่งใหญ่ของปราสาทศีขรภูมิซึ่งมีความงดงาม ความสมบูรณ์ของศิลปะขอมโบราณ อันประกอบไปด้วย พระศิวนาฎราช (กำลังร่ายรำ) บนแท่นหงส์แบก 3 ตัว อยู่เหนือเศียรเกียรติมุข มีรูปพระคเนศ พระพรหม พระวิษณุ และนางปารพตี(นางอุมา) แวดล้อมด้วยเทพธิดาร่ายรำ ตลอดจนนำเสนอถึงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ของชาวอำเภอศีขรภูมิและชาวจังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความประทับใจและชาวอำเภอศีขรภูมิ ชาวจังหวัดสุรินทร์ มีความภาคภูมิใจและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง การแสดงในครั้งนี้ใช้นักแสดงถึง 261 คน โดยมีรูปแบบการแสดง แบ่งเป็นองก์/ฉากการแสดงรวมทั้งหมด 6 องก์ ดังนี้

องก์ที่ 1 ภูมิศีขรภูมิศรัทธา

องก์ที่ 2 ศิวนาฎราช ศาสตร์ศรัทธา

องก์ที่ 3 ราชมรรคา ศรัทธาทวยเทพ

องก์ที่ 4 นาฎยเทวา อัปสราศีขรภูมิ

องก์ที่ 5 ภูมิสุรินทร์ ภูมิถิ่นขะแมร์ กูย ลาว

องก์ที่ 6 ฉลองรัช ฉัตรสมัย (ร.10)

การแสดง แสง สี เสียง ในครั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอโดยมีไฮไลท์การแสดงคือ

ไฮไลท์ที่ 1 คือ การนำเสนอถึงความงดงามของนางอัปสร ซึ่งปราสาทศีขรภูมิมีภาพจำหลักนางอัปสรอยู่ที่เสาประตูองค์ปราสาทประธาน เป็นภาพจำหลักนางอัปสรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพจำหลักนางอัปสรที่เดียวในประเทสไทยที่มีความงดงาม และมีความสมบูรณ์ที่สุด อีกทั้งมีทับหลังภาพจำหลักพระศิวะนาฏราชที่มีความงดงาม และสมบูรณ์ที่สุดอีกเช่นกัน การแสงไฮไลท์ในฉากนี้ใช้นักแสดงระบำอัปสรในชุด “เทพเทวี ศีขรภูมิ” และจำลองพระศิวะนาฏราช ผ่านจิตนาการโดยเป็นการคิดระบำชุดนี้คิดมาใหม่ เพื่อใช้แสดงในครั้งนี้เป็นครั้งแรก

ไฮไลท์ที่ 2 คือ การแสดงในครั้งนี้มีการจำลองขบวนราชมรรคา(ราช-มัค-คา) ของกษัตริย์ขอม พร้อมด้วยข้าทาชบริพารเพื่อมาทำพิธีสถาปนา และบูชาทวยเทพที่ปราสาทศีขรภูมิ มีการจัดกระบวนราชมรรคาที่มีความอลังการเป็นพิเศษ

ไฮไลท์ที่ 3 คือ การแสดงจำลองประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรมของชาวศีขรภูมิผ่านการแสดงที่เป็นการจำลองการฉลองการเลื่อนบรรดาศักดิ์ของเจ้าเมืองศีขรภูทิ และการยกฐานะเป็นเมืองศีขรภูมิ และจบการแสดงเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

 

ข่าวน่าสนใจ

Close