ลำปางเที่ยวงานบุญไหว้หลวงพ่อเกษม เขมโก

เที่ยวงานบุญลำปาง ไหว้สาอริยสงฆ์ หลวงพ่อเกษม เขมโก

อำเภอเมืองลำปาง ได้กำหนดจัดงานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์ หลวงพ่อเกษม เขมโก” ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม และ การท่องเที่ยวของ อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งมีการกำหนดการจัดกิจกรรม ในระหว่าง วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ.สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ภายในงาน จัดนิทรรศการประวัติหลวงพ่อเกษม เขมโก และราชวงศ์จักราธิวงค์ (เจ้าเจ็ดตน) และนิทรรศการ “คติธรรมของหลวงพ่อเกษมเขมโก” มีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ในพื้นที่จังหวัดลำปางการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มอาชีพจาก อปท. ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง

ข่าวน่าสนใจ

Close