ผู้ใช้รถโวยชาวนาโคราชตากข้าวบนถนน

สะท้อนปัญหาผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน หลังชาวนานำข้าวมาตากพึ่งแดดไว้บนถนนรถวิ่งสวนทางกันไม่ได้ และเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง

ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีของเกษตรกรหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพบว่า หลังชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีแล้ว มักจะนำข้าวเปลือกมาตากพึ่งแดดบนถนนลาดยางซึ่งเป็นเส้นทางหลักเพื่อไล่ความชื้น โดยที่ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านซาด-บ้านกระถิน ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาเส้นทางหลักที่ชาวบ้านใช้สัญจรผ่านไปมา ระหว่างอำเภอพิมายและอำเภอคง ต้องประสบกับปัญหาความเดือดร้อน

เนื่องจากชาวนาหลายรายนำข้าวเปลือกมาตากพึ่งแดดไว้บนถนน ทำให้รถสัญจรผ่านไปมาลำบาก เพราะตากข้าวกินช่องทางไปหนึ่งช่องทางจราจร ยาวหลายร้อยเมตรอีกทั้งไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นทางโค้ง ทำให้รถที่วิ่งสวนทางกันมองไม่เห็น และบางช่วงไม่สามารถวิ่งสวนทางกันได้ จึงอยากวอนให้ชาวนานำข้าวไปตากไว้ในโรงเรียน วัด หรือลานเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แต่หากจำเป็นจะต้องตากข้าวบนถนน ขอให้เว้นระยะห่าง เพื่อให้รถสามารถหักหลบกันได้ และไม่ควรไปตากข้าวบริเวณทางโค้งเพราะทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันบ่อยครั้ง

 

ข่าวน่าสนใจ

Close