เริ่มแล้ว!ลอยกระทงย้อนยุคลพบุรีมาลานำไทย

เริ่มแล้วประเพณีลอยกระทง ย้อนยุค ลพบุรี มาลานำไทย สมัยจอมพลป พิบูลสงคราม ปีนี้จัด สุดยิ่งใหญ่ มีกระบวนช้าง ม้า รถรางโบราณ ร่วมกระบวนอย่างคับคั่ง

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดงานลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม “มาลานำไทย” ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้นั่งช้างพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการตั้งขบวนที่ประกอบด้วยขบวนช้าง ขบวนม้า รถโบราณ ขบวนแห่กระทง และขบวนแห่ของชุมชน ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ผู้ร่วมขบวนแต่งชุดไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยขบวนจะไปสิ้นสุดที่บริเวณจัดงานที่วงเวียนศรีสุริโยทัย หรือวงเวียนสระแก้ว กลางเมืองลพบุรี ที่เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์จอมพล ป.พิบูลสงคราม และมีสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในสมัยดังกล่าว

สำหรับในการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่ได้สร้างบ้านแปลงเมืองลพบุรีให้สวยงามเป็นระเบียบ รวมทั้งยังย้ายหน่วยทหารจากรุงเทพมหานครมาตั้งอยู่ที่เมืองลพบุรี นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนแห่กระทง การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง รำวงย้อนยุค การแสดงดนตรี การแข่งขันชกมวยไทย การจำลองงานวัดมาไว้กลางเมืองลพบุรี รวมทั้งผู้ร่วมงานจะได้ชมสื่อผสม แสง สี เสียง ขณะเดียวกันการจัดงานในครั้งนี้เพื่อรักษาและส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้แสดงออกทางวัฒนธรรมไทย การรักษาประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป

นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนเกิดจิตสำนึก และร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม การสร้างความสามัคคี ความสนุกสนานรื่นเริงให้กับประชาชน ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดลพบุรี

 

ข่าวน่าสนใจ

Close