เด็กรร.ตะโหมดชวนผู้ปกครองดำนาน้ำแรก

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตะโหมด ชวนผู้ปกครองดำนาน้ำแรก

ที่แปลงนาโรงเรียนเทศบาลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ครูนักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมออกปากดำนา หรือทางภาคกลางเรียกว่าลงแขกดำนา ในพื้นที่นา 5 ไร่ ที่ทางชาวบ้านได้ให้เด็กนักเรียนทำนาข้าวไว้ รับประทานในอาหารกลางวัน นอกจากนี้ เมล็ดที่ข้าวที่ได้ นอกจากเป็นทุนอาหารกลางวันแล้ว เด็กที่ได้นำมาบรรจุถุงขาย สร้างรายได้ให้กับทางโรงเรียนอีกด้วยโดยกิจกรรมออกปากดำนา เด็กนักเรียนได้ชวนให้ผู้ปกครองมาช่วยดำนา และมีครูภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาช่วยสอนเด็กในวิธีการดำนา เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การทำนาอีกด้วย ทำให้ผู้ปกครองและเด็กมีความผูกพันธุ์กันมากขึ้น

ซึ่งแปลงนาโรงเรียนเทศบาลตะโหมด ถือเป็นแปลงนาน้ำแรก เนื่องจากอยู่ใกล้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ทำให้น้ำที่นี่เป็นน้ำแรกของน้ำที่ไหลลงมายังพื้นที่ลุ่มในการทำนา ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบ จึงเหมาะแก่การทำนาอินทรีย์ โดยเฉพาะข้าวพันธุ์พื้นเมือง อย่างข้าวสังข์หยดพัทลุง

ด้านนายเสกศักดิ์ กวินพฤษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตะโหมด เฝยว่า การออกปากดำนาที่ชาวพัทลุงเรียกกัน หรือชาวภาคกลางเรียกว่า การลงแขกดำนา นั้น เป็นการทำนาที่ช่วยเหลือกัน ซึ่งในปัจจุบันนั้นวิถีการทำนาเปลี่ยนไป จึงไม่มีการออกปากดำนาเหมือนสมัยก่อน จึงเด็กๆนักเรียนมาร่วมกันดำนา สร้างความผูกพันธุ์ พร้อมทั้งสอนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การทำ ว่ากว่าจะได้ปักดำนาในท้องทุ่งนั้น ต้องมีความเอื้ออาทรต่อกันของคนในชุม และการทำนาหากต่างคนต่างทำก็แต่จะมีความขัดแย้ง ซึ่งพลังของชุมชนความเอื้ออาทรต่อกันนั่นคือพลังการทำนาที่ยั่งยื่น

 

ข่าวน่าสนใจ

Close