โรคไหม้คอรวงระบาดเกษตรกรทุกข์โรงสีไม่รับซื้อข้าว

ชาวนาโคราชทุกข์หนัก ประสบปัญหาโรคไหม้คอรวงข้าวระบาด เสียหายแล้ว 18,000 ไร่ แถมโรงสีข้าวไม่ยอมรับซื้อข้าว

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีหลายรายในอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ประสบกับปัญหาโรคไหม้คอรวงข้าวระบาดในแปลงนา โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิพันธุ์ กข. ซึ่งสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคไหม้คอรวงข้าว เบื้องต้นเกิดจากใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากแหล่งที่เกิดโรคไหม้ฯ ในปีที่แล้วมาใช้ทำพันธุ์ในปีนี้ อีกทั้งปัญหาฝนทิ้งช่วง ส่งผลทำให้ต้นข้าวหยุดการเจริญเติบโต เกิดรอยไหม้บริเวณคอรวงข้าว ทำให้คอรวงข้าวแห้งตาย และเมล็ดลีบ ไม่ให้ผลผลิต จึงไม่สามารถส่งขายให้กับโรงสีข้าวได้

นายพุตฐิพงษ์ เพ็ญกาน อายุ 63 ปี ชาวนาในตำบลเมืองยาง บอกว่า นาข้าวที่กำลังออกรวงขณะนี้ของตนประสบปัญหาโรคคอรวงระบาดทำให้ผลผลิตหยุดการเจริญเติบโต เมล็ดข้าวลีบ เสียหายไปแล้วกว่า 50 ไร่ ซึ่งโรคนี้กำลังระบาดหนักทั้งอำเภอเมืองยาง มีเกษตรกรได้แจ้งลงทะเบียนความเสียหายกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยางแล้ว 18,000 ไร่ ทางชาวนาไม่สามาถนำผลผลิตข้าวส่งขายให้กับโรงสีข้าวได้ จำเป็นต้องแบกรับภาระหนี้สินของ ธกส. จึงวอนให้ทางรัฐบาลหาแนวทางช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close