โคราชแล้งหนักวอนงดทำนาปรังเด็ดขาด

โคราชเจอภัยแล้งเล่นงานหนัก แหล่งน้ำสายหลักแห้งขอด ชาวบ้านเดือนร้อน วอนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด งดทำนาปรังเด็ดขาด

จากกรณีภัยแล้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ที่กำลังขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น ส่งผลทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ เริ่มจะขาดแคลนแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค ต้องแจกจ่ายน้ำไป 20 หมู่บ้านแล้ว ประกอบกับลำน้ำที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะลุ่มลำน้ำมูล ลำเชิงไกร น่าเป็นห่วงว่า จะมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

นายแย้ม บุญโญปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข กล่าวว่า แหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง เริ่มจะแห้งขอดจำเป็นต้องเร่งสูบดึงน้ำไปกักเก็บน้ำไว้ในสระน้ำประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านอย่างเร่งด่วน เพราะน้ำที่เหลืออยู่คาดว่าจะเป็นน้ำเค็ม ไม่สามารถทำการเกษตรและใช้อุปโภค บริโภคได้

อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดนครราชสีมาได้มีการประกาศงดเว้นการปลูกข้าวนาปรัง ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และจะส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชฤดูแล้งเท่านั้น และในปีนี้ทางจังหวัด ไม่มีน้ำที่จะปล่อยช่วยพี่น้องประชาชนที่ปลูกข้าวนาปรังอย่างแน่นอน เพราะน้ำในอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งมีน้อยมาก มีไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคเท่านั้น วอนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด อย่าฝืนทำนาปรังโดยเด็ดขาด

ข่าวน่าสนใจ

Close