ครู ตัดพ้อสวัสดิการด้อยกว่าแรงงานต่างด้าว

ครูเอกชน ตัดพ้อ สวัสดิการด้อยกว่าแรงงานต่างด้าว ฝากผู้บริหารรัฐบาล ได้หันมาดูแลสร้างขวัญกำลังใจด้วย

ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กล่าวเรียกร้องรัฐบาล  ว่า การศึกษาอาชีวะเอกชน ได้ถูกคำสั่งมาตรา 44 ฉบับที่ 8 / 59   ให้ย้ายจากสังกัด คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. มาอยู่ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา หรือ สอศ. ปัจจุบัน 3 ปี 8 เดือน เหมือนเราถูกดึงออกจากฝั่ง แต่ตอนนี้ยังมองไม่เห็นฝั่งว่าเราจะไปอยู่ไหน ยังไม่มีกม.รองรับ ทำให้การทำงานยังติดขัดหลายเรื่อง  หากเป็นไปได้ ควรยก พรบ.การศึกษาอาชีวะเอกชนเป็นการเฉพาะ หรือ เป็นกฎกระทรวง ที่ทำหน้าที่บริหารงานอาชีวะเอกชน ใน สอศ. เรื่องที่สองความเสมอภาค ความเท่าเทียมของเด็กอาชีวะศึกษาเอกชน ในการจัดการเรียน การสอนในทุกๆหลักสูตร ที่อาชีวะศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ปวช. ปวส. หลักสูตรระยะสั้น ทวิภาคี  ถึงระดับปริญญาตรี แต่ทุกวันนี้อาชีวะศึกษาเอกชน เปิดสอนได้เพียง 2-3 หลักสูตร

“และเรื่องสุดท้ายเรื่องเงินเดือนครูอาชีวะเอกชน ที่ยังไม่มีการปรับเพิ่มมา 4 ปี แล้ว เป็นการตัดทอนขวัญกำลังใจของครูอย่างมาก  นอกจากเรื่องเงินเดือนแล้ว ยังมีเรื่องของสวัสดิการครูอาชีวะเอกชนทั่วประเทศที่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล จำกัดวงเงิน 100,000 บาท  ต่อคนต่อปี เมื่อไปใช้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายก่อน เบิกทีหลัง  ส่วนกองทุนประกันสังคม ไม่ต้องจ่ายก่อน และการรักษาแต่ละโรคไม่จำกัดวงเงิน ครูเอกชนหลายคนที่เป็นโรคเรื้อรัง โรคร้ายแรง เลือกที่จะลาออกเพื่อจะไปใช้สิทธิ์ที่ดีกว่า  ส่วนตัวผมจึงเปรียบ เทียบเสมอว่า ครูอาชีวะศึกษาเอกชน มีสวัสดิการต่ำกว่าแรงงานต่างด้าว จึงฝากผู้บริหารรัฐบาล ได้หันมาดูแลสร้างขวัญกำลังใจด้วย” ดร.อดิศร กล่าว

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close