พม.ยะลามอบบ้านแก่น้องพิการโครงการ(Day Care)

มอบบ้านแก่น้องพิการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมน่าอยู่สำหรับน้องพิการทางสมอง (Day Care)ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา) กล่าวว่า ได้มีพิธีมอบบ้านแก่น้องพิการ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายนิมะ มะกาเจ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้แก่น้องพิการทางสมอง (Day Care) ซึ่งจังหวัดยะลา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่น้องพิการทางสมอง (Day Care) ดังกล่าว จำนวน 20 หลังคาเรือนๆละ 50,000 บาท ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวในพื้นที่อำเภอยะหา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่น้องพิการทางสมอง จำนวน  4 หลังคาเรือน ได้แก่
1.เด็กหญิงนูรฟาตีนันท์ หมู่ที่ 6 ตำบลกาตอง
2.เด็กหญิงนูรอัฟณีดา หมู่ที่ 2 ตำบลกาตอง
3.เด็กชายอดิเรก หมู่ที่ 6 ตำบลยะหา
4.เด็กหญิงซัลวา หมู่ที่ 1 ตำบลละแอ

“โดยได้มีการดำเนินงานในรูปแบบการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างเต็มที่ ระหว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา อำเภอยะหา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอยะหา และกองทุนพัฒนาสังคมผู้ด้อยโอกาสและสาธารณสุขเชิงรุกจังหวัดยะลา จนทำให้การดำเนินงานดังกล่าว ประสบความสำเร็จ เสร็จสิ้นไปด้วยดี เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ครอบครัวของคนพิการเป็นอย่างมาก” นางสุภาพร กล่าว

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close