มหัศจรรย์วัดสังกระต่ายต้นโพธิ์ล้อมโบสถ์4มุม

ต้นโพธิ์ล้อมโบสถ์ของวัดสังกระต่าย ที่มีต้นโพธิ์ 4 ต้นขึ้นอยู่ 4 มุม ปกคลุมโดยรอบโบสถ์ มีความสวยงาม อย่างมหัศจรรย์

ขอเชิญเที่ยวชมความงาม โบสถ์ของวัดสังกระต่าย หมู่ 4 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โบสถ์ของวัดสังกระต่ายงาม ที่มีต้นโพธิ์ 4 ต้นขึ้นอยู่ 4 มุม ปกคลุมโดยรอบโบสถ์ มีความสวยงาม อย่างมหัศจรรย์ ได้รับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนจากทางกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็น 1 ใน 65 ต้นไม้สำคัญของชาติที่มีขนาดใหญ่และมีความสวยงาม “มหัศจรรย์โพธิ์ต้นโพธิ์สี่ต้นโพธิ์4ต้นมี่มีความสวยงามแตกกิ่งก้านขึ้นปกคลุมโดยรอบโบสถ์ มีรากของต้นโพธิ์ชอนไชไปเป็นผนังโบสถ์อย่างแน่นหนา และงดงาม ลำต้นแตกแขนงกิ่งก้านให้ร่มเงาเสมือนทำหน้าที่แทนหลังคาโบสถ์ ที่ผุผังไปตามกาลเวลา สร้างความอัศจรรย์ให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง

ด้านนางวิรงรอง พันนทอง อายุ 33 ปี ชาวบ้านในตำบลศาลาแดง กล่าวว่า วัดสังกระต่ายมีชื่อเดิมว่า “วัดสามกระต่าย” โบสถ์แห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นเมื่อประมาณ 400 ปีมาแล้ว และถูกทิ้งร้างมาประมาณ 200 กว่าปี นับแต่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ภายในโบสถ์แบ่งออกเป็น 3 ห้อง มีพระประธานและพระพุทธรูปอยู่ทั้งสิ้น 4 องค์ ในห้องแรกประดิษฐานหลวงพ่อแก่น ในห้องใหญ่ตรงกลางประดิษฐานหลวงพ่อวันดี หลวงพ่อศรี และหลวงพ่อสุข ในห้องสุดท้ายนั้นเป็นห้องของพ่อปู่ฤาษีที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ขอเชิญนักท่องเที่ยวชมความงามไหว้พระขอพร ชมความมหัศจรรย์ ของต้นโพธิ์ที่ขึ้นล้อมโบสถ์ ต่อไปกระต่าย ต้นโพธิ์ล้อมโบสถ์4มุม

ข่าวน่าสนใจ

Close