สตูลหมอกควันอินโดยังหนา-เร่งแจกหน้ากากอนามัย

รองผู้ว่าฯสตูล เชิญชวนประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันหมอกควัน เน้นดูแลสุขภาพหลังพบมีประชากรกลุ่มเสี่ยงป่วยเพิ่ม

สาธารณสุขสตูลเผยตัวเลขผู้ป่วยควันพิษในอากาศแล้วกว่าหมื่นรายพบโรคทางเดินหายใจสูงสุดตามด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมแจกจ่ายและสำรองหน้ากากอนามัย 70,000 ชิ้น ขณะที่สถานการณ์ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

ขณะที่ บรรยากาศที่ สนง.สาธารณสุขจังหวัดสตูล นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รอง ผวจ.สตูล ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับนายสัมฤทธิ์ เลียงสัมฤทธิ์ นายก อบจ.สตูล เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับท้องที่และท้องถิ่นต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกันในช่วงภาวะหมอกควันปกคลุมพื้นที่ จ.สตูล พร้อมกันนี้ รอง ผวจ.สตูล ได้มอบหน้าอนามัยให้กับ ประธาน อสม. นำ ไปกระจายต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งสถานการณ์หมอกควันพิษในพื้นที่ จ.สตูล

ยังคงจับตาอย่างใกล้ชิดแม้ค่าปริมาณฝุ่นละอองจะยังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับปานกลางพร้อมกันนี้สาธารณสุขจังหวัดสตูลได้สรุปรายงานผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน ระหว่างวันที่ 1-19 กันยายน 2562 จากสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนจากประเทศอินโดนิเชียทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มสูงขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในช่วงเดือนกันยายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลได้ดำเนินการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่องจังหวัดสตูล

มีประชากรกลุ่มเสี่ยงได้แก่กลุ่มเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีมีครรภ์ และ กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัวทั้งสิ้น 105,000 คน โดย ข้อมูลจากการเฝ้าระวังผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคได้แก่กลุ่มโรคตาอักเสบกลุ่มโรคหลอดเลือดในหัวใจและหลอดเลือดกลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิดและกลุ่มโรคผิวหนัง ระหว่างวันที่ 1-19 กันยายน 2562 มีผู้ป่วยรวมแล้วทั้งสิ้น 11,837 คน การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแล้ว 10,000 ชิ้น เตรียมจ่ายออกให้กับ อบจ.สตูล และ ตัวแทน อสม. เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อีก 20,000 ชิ้น จำนวนเหลือคงคลัง 20,000 ชิ้น อยู่ระหว่างขอสนับสนุนเพิ่มอีก 2 หมื่นชิ้น

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close