น้ำใจอีสานเสิร์ฟความอร่อยสู่ทหารชายแดนใต้

น้ำใจอีสานสู่ทหารชายแดนใต้ บินลัดฟ้าเสิร์ฟความอร่อยถึงยะลาและปัตตานี ด้วยเมนูไก่ย่าง-แจ่วบอง-กุนเชียง-หมูยอ แทนคำขอบคุณ

ที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 22 อ.เมือง จ.ยะลา นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ นายกสมาคมโรงแรมภาคอีสาน นำคณะผู้แทนจาก 8 องค์กรเศรษฐกิจ จาก จ.ขอนแก่น และหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำอาหารอีสานพร้อมรับประทานและกึ่งสำเร็จรูปรวมหลายรายการ มาทำการส่งมอบให้กับกำลังทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 22 ที่กำลังทหารทั้งหมดเป็นทหารอีสานที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ อ.ยะรัง และ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี โดยมี พ.อ.พิทักษ์พล ชูศรี ผบ.ฉก.ทพ.22 พร้อมกำลังทหารในพื้นที่ร่วมรับมอบ

นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ขอนแก่น กล่าวว่า การนำน้ำใจจากคนอีสานเพื่อส่งมอบให้กับทหารชายแดนใต้ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ที่คณะทำงานจากทุกภาคส่วนได้ระดมน้ำใจจากคนอีสาน ผ่าน 8 องค์กรเศรษฐกิจของ จ.ขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายฯที่ร่วมให้การสนับสนุนนำอาหารอีสานไม่ว่าจะเป็นไก่ย่าง, ข้าวเหนียว, แจ่วบองหรือปลาร้าสับปรุงสุก, ไข่ไก่, กุนเชียง, หมูยอ รวมไปถึงเวชภัณฑ์ยา ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้ที่จำเป็นหลายรายการมาส่งมอบให้กับกำลังทหารที่หน่วยเฉพาะกิจฯ แห่งนี้ที่เป็นกำลังทหารจากภาคอีสานนับพันคนที่ต้องจากครอบครัวมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องยอมรับในน้ำใจและความเสียสละของกำลังทหารอีสานที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานดังกล่าวนี้

“เมื่อทุกคนนั้นห่างไกลมาจากบ้าน ต้องระลึกถึงและคิดถึงบ้านเกิดดังนั้นการส่งมอบกำลังใจที่สำคัญที่สุดที่เราทำได้คือการนำอาหารอีสานพื้นบ้านอย่างข้าวเหนียว ไก่ย่าง แจ่วบองมามอบให้ จัดเป็นกำลังใจจากคนอีสานทั้ง 20 จังหวัด มอบให้กับกำลังทหารเกือบสองพันคน และในการส่งมอบกำลังใจและคำขอบคุณนั้นนอกจากจะจัดส่งด้วยระบบขนส่งแล้วยังคงถือโอกาสเดินทางข้ามภูมิภาคด้วยการสนับสนุนจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย พาคณะฯพร้อมสิ่งของมามอบให้ถึงที่ และได้ถือโอกาสพบปะและขอบคุณ รวมทั้งการเยี่ยมชมหน่วยงานและฐานปฏิบัติการต่างๆในพื้นที่อีกด้วย”

พ.อ.พิทักษ์พล ชูศรี ผบ.ฉก.ทพ.22 กล่าวว่า ด้วยเอกลักษณ์ของคนอีสานที่เป็นคนนอบน้อม ถ่อมตน เป็นกันเองและมีอัธยาศัยไมตรีทีดี จึงทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ความรับผิดชอบนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น และที่สำคัญคือนำหลักปฏิบัติงานในเรื่องของการเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา ที่ทุกวันทหารในหน่วยจะลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียนและพูดคุกับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบคู่ขนานกับการทำงานด้านยุทธการและการรักษาความสงบเรียบร้อยจึงทำให้การทำงานร่วมกันกับชุมชนนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่น

“ที่สำคัญคือหน่วยของเรานั้นมีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อย ฉก.ทพ.2205 ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงาน โดยกำลังพลในหน่วยทุกนายนั้นมีหน้าที่ที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ จนวันนี้ศูนย์ฯแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ทุกหน่วยงานนั้นได้มาศึกษาดูงานและต่อยอดองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและในชุมชนได้อย่างลงตัว อย่างไรก็ตามน้ำใจคนอีสานสู่ทหารชายแดนใต้ครั้งนี้ ในนามของหน่วยฯ ต้องขอขอบคุณในน้ำใจและความห่วงใย ของคนอีสานที่นึกถึงลูกหลานที่มาทำงานในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยในครั้งนี้ โดยทั้งหมดจะมีการส่งมอบให้กับกำลังพลได้คลายความคิดบ้านและอิ่มอร่อยในเมนูอาหารอีสานพื้นบ้านเป็นลำดับต่อไป”

ข่าวน่าสนใจ

Close