แขวงฯเพชรบูรณ์ปัดเอื้อผู้รับเหมาตั้งร้านขายสินค้า

แขวงฯเพชรบูรณ์เต้น! ปัดเอื้อผู้รับเหมาปิดถนนตั้งร้านขายสินค้า ยันไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์ การอนุญาตเป็นอำนาจกรมทางหลวง

หลังจากมีกลุ่มคนที่ใช้ชื่อ “กลุ่มเพชรแท้เพชรบูรณ์” และ “กลุ่มเพชรราชภัฎ” ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังแขวงทวงหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เรื่องจะมีการปิดถนนให้ผู้รับเหมาเอกชนตั้งเต็นท์บริเวณริมถนนทางหลวงสายหลัก(ทางหลวงหมายเลข 21) ช่วงหน้าองค์พระใหญ่ถึงศาลากลางจังหวัด ช่วงก่อนจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่จะมีขึ้นในห้วงวันที่ 26 กันยายนถึงวันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นเวลา 16-17 วันนั้น ล่าสุด นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงการทางเพชรบูรณ์ ได้มีหนังสือชี้แจงทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยสรุปว่าการปิดถนนจัดงานฯทางแขวงไม่มีอำนาจ การอนุญาตเป็นอำนาจของกรมทางหลวง หากมีการฝ่าฝืนจะเป็นการทำผิดตามกฎหมายทางหลวง พ.ศ.2535(ฉบับที่2) พ.ศ.2549 มีความผิดทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ

นอกจากนี้ นายอลงกรณ์ ยังปฏิเสธข้อร้องเรียนเรื่อง มีการวิ่งเต้นปิดถนนให้ร้านค้าของผู้รับเหมาเอกชนตั้งจำหน่ายบนทางหลวง โดยยืนยันว่าทางแขวงฯไม่มีการรับผลประโยชน์จากบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ กรณีอนุญาตให้ปิดถนน โดยแขวงฯปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ทางหลวงฯ ในการควบคุมทางหลวงอย่างสม่ำเสมอตลอดมา หากมีบุคคลหรือหน่วยงานใดแอบอ้างทำให้ทางแขวงฯได้รับความเสียหาย โปรดแจ้งให้ทางแขวงฯรับทราบเพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้นายอลงกรณ์ยังยืนด้วยว่า แขวงฯยินดีให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดเพชรบูรณ์เกี่ยวกับการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำและงานตามเทศกาลต่างๆ แต่ต้องไม่ขัดต่อระเบียบปฏิบัติตามพ.ร.บ.ทางหลวงฯในการควบคุมทางหลวง

ในขณะที่ นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ในปีนี้ไม่ได้มีการปิดถนนทางหลวงฯเหมือนกับปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันได้มีการปรับเปลี่ยนให้ทางคารวานสินค้า ไปตั้งร้านขายสินค้าบริเวณริมถนนข้างศาลากลางซึ่งเป็นเส้นทางรอง และเป็นถนนที่ทางท้องถิ่นดูแลอยู่ โดยมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว โดยในช่วงเช้าและกลางวันยังเดินรถได้ตามปกติ เพียงแต่ในช่วงเย็นและช่วงกลางคืนจำเป็นต้องปิดถนนบริเวณนี้ และอีกส่วนหนึ่งได้มีการขอใช้พื้นที่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัด ก็ได้มีการขออนุญาตผ่านทางธนารักษ์ฯและทางผู้ว่าราชการจังหวัดฯเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ยังขออนุญาตทางสถานีพืชและอาหารสัตว์ ในการเชื่อมเส้นทางเดินระหว่างการแสดงแสงสีเสียงกับคาราวานสินค้าอีกด้วย

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close