ขนส่งจันทบุรีคุมเข้มรถโดยสารสาธารณะ

สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี ตั้งจุดตรวจร่วมทหาร ตำรวจ คุมเข้มรถโดยสารสาธารณะทุกๆ ระยะทาง 90 กม

ขนส่งจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่าทางขนส่งจังหวัดจันทบุรี ได้มีการตั้งจุดตรวจ ในการตรวจรถ และพนักงานขับรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทาง เพื่อตรวจสอบมาตรฐานผู้ขับขี่ และตรวจสภาพรถให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย บริเวณจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) ทุกๆ ระยะทาง 90 กิโลเมตรทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดจันทบุรี เริ่มจุดแรกบริเวณด่านเขาเกลือ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพราะเป็นจุดที่รถตู้โดยสารใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก โดยร่วมกับทหารกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อน ซึ่งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะจะดำเนินการต่อเนื่องทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หากผู้ประกอบการขนส่งประจำทาง และไม่ประจำทางละเลย ไม่นำรถเข้ารับการตรวจความพร้อม จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 สำหรับจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะจะตรวจพนักงานขับรถ ตรวจระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ ต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตรงตามประเภทรถ คุมเข้มชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถ และตรวจรถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดการเดินทาง

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close