ป.ป.ช.ศรีสะเกษนำร่องตั้ง10แกนนำให้ข้อมูลจนท.ทุจริต

ป.ป.ช.ศรีสะเกษ นำร่องตั้ง 10 แกนนำให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พร้อมขยายเครือข่ายทั้งจังหวัด

ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ป.ป.ช.ศรีสะเกษ เป็น 1 ใน 9 จังหวัดของประเทศในการนำร่องจัดตั้งแกนนำ จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มีความสมัครใจเข้ามาเป็นแนวร่วมในการคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมในทางทุจริต โดยแกนนำทั้ง 10 คนนี้ได้ผ่านการอบรมจาก ป.ป.ช.เรียบร้อยแล้ว จะมีหน้าที่ด้วยความสมัครใจในการที่จะเข้าไปทักท้วง ขอร้องเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ลดการทุจริตลง จะคอยเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องดูแลป้องกันและต่อต้านการทุจริต ซึ่งต่อไปแกนนำทั้ง 10 คนนี้ จะมีการขยายเครือข่ายออกไปจาก 10 คน เป็น 100 คนและ 1,000 คน ขยายเครือข่ายต่อไปเรื่อยๆ จนเต็มพื้นที่ทั้ง จ.ศรีสะเกษ เพื่อต่อต้านการทุจริตอย่างเต็มที่ทุกรูปแบบ

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ การทุจริตมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมคือการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีจำนวนมากประมาณ 80 – 90 เปอร์เซ็นต์ ของ จ.ศรีสะเกษ รองลงมาคือ หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีประปรายไม่มากเหมือนกับ อปท. โดยส่วนมากแล้วจะมีพฤติกรรมทุจริตคือการส่งคนของตนเองเข้าไปรับจ้างงานของ อปท.เพื่อหาผลประโยชน์ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ศรีสะเกษ กำลังเร่งดำเนินการสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำการทุจริต ทั้งนี้ ตนขอฝากไปถึงประชาชนชาวศรีสะเกษทุกคนว่า ขอให้ช่วยกันดูแลบ้านของตนเองร่วมกัน ด้วยการเข้าไปดูแลป้องกันการกระทำเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้มีพฤติกรรมในการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ข่าวน่าสนใจ

Close