ชาวปัตตานีโชว์ของใช้ทำด้วยทองในกิจกรรมจิบน้ำชาฯ

ชาวปัตตานี โชว์ของใช้ทำด้วยทอง ในกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้าเพื่อสะท้อนปัญหาถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

ที่บริเวณหน้าวังเก่าจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และรองผู้ว่าราชการ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ รวมทั้ง ประชาชน ได้ร่วมกันจิบน้ำชายามเช้าเพื่อสะท้อนปัญหาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โดยกิจกรรมในวันนี้ทางชุมชนชาวจะบังติกอได้นำ เครื่องใช้ ของบรรพบุรุษสมัยอดีต โดยเฉพาะ เครื่องใช้ที่ทำมาจากทอง ตาชั่งที่ทำมาจากงาช้างและนิล มาร่วมโชว์ และศึกษาประวัติศาสตร์จะบังติกอ ซึ่งเป็นเมืองที่รุ่งเรือง ในด้านเศรษฐกิจเมื่อสมัยอดีต

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ชาวชุมชนจะบังติกอคือลูกหลานของราชวงศ์ คือสิ่งที่ภูมิใจ ที่มีต้นทุน มาตั้งแต่อดีต จะบังติกอมีสิ่งดีๆ หลายอย่างทั้งสุสานโต๊ะอายุ ซึ่งเป็นสุสานแห่งราชสำนักรัฐปัตตานีใช้เป็นที่ฝังพระศพของราชตระกูลรัตน์ ชุมชนจะบังติกอเป็นชุมชนที่ตั้งแห่งวังหลวงของรัฐปัตตานียุคสุดท้ายก่อนตกอยู่ภายใต้ของการปกครองประเทศสยาม และอารยธรรมของชาวมลายูปัตตานีปัจจุบัน ชุมชนจะบังติกอ ประกอบด้วยชุมชนย่อยคือชุมชนวังเก่าชุมชนริมคลองชุมชนกาเคหะ และชุมชนตลุกบก อยู่ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี มีมัสยิด 4 ชุมชนมีประวัติศาสตร์และมีอารยธรรมจะบังติกอเป็นที่เลื่องลือมีการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในอดีต เป็นชุมชนแห่งประวัติศาสตร์และอารยธรรมมาลายู

ข่าวน่าสนใจ

Close