เมืองคอนดุกำนัน-ผญบ.ร้องย้ายนายอำเภอ

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.จุฬาภรณ์ บุกศาลากลางนครศรีฯ จี้ให้ย้ายนายอำเภอ-ขอเปลี่ยนตัวยื่นหนังสือ ชี้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม

ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช กำนันผู้ใหญ่บ้านหลายสิบคน จากอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมตัวในนามชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอจุฬาภรณ์ในชุดเครื่องแบบสีกากี เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนพฤติกรรมของนายอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กับนายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้อเรียกร้องขอให้มีการโยกย้าย นายอำเภอจุฬาภรณ์ ออกไปจากพื้นที่ และร้องขอให้มีการโยกย้ายนายอำเภออื่นมาดำรงตำแหน่งแทน

ต่อมา นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดร่วมหารือข้อร้องเรียนภายในห้องประชุม โดยนายสุรินทร์ แก้วมณี ในฐานะประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ชี้แจงพฤติกรรมของนายอำเภอที่ไม่สามารถทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ โดยกำนันผู้ใหญ่บ้านในทุกตำบลและหมู่บ้านของอำเภอจุฬาภรณ์ได้ร่วมกันเข้าชื่อในรายงานการประชุมที่มีมติร้องขอให้นายนายอำเภอออกจากพื้นที่มาแนบท้ายมาเป็นหลักฐานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย

นายสุรินทร์ แก้วมณี ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านระบุภายหลังว่าสาเหตุหลักๆ 3 ประการที่มาร้องขอให้มีการโยกย้ายนายอำเภอออกไปประการแรกคือ การประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการชี้แจงปัยหาต่างๆ ของประชาชนให้ที่ประชุมทราบ ประการต่อมาคือเรื่องงบประมาณ 200 ล้านของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อำเภอจุฬาภรณ์ไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากนายอำเภอไม่แจ้งข้อมูลให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทราบเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา และประการสุดท้ายคือการใช้อำนาจโดยไม่ฟังบุคคลใดจนกลายเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ จึงร้องขอให้มีการย้ายออกจากพื้นที่แล้วส่งนายอำเภออื่นมาดำรงตำแหน่งแทน

 

ข่าวน่าสนใจ

Close