ตร.น้ำดำดิ่งลงใต้ทะเลเก็บขยะแนวปะการัง

ตำรวจน้ำดำดิ่งลงใต้ทะเลเก็บขยะแนวปะการัง โขดหินสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมนำจิตอาสานับ 600 คนร่วมเก็บขยะบนชายหาด

ที่จุดชมวิว (ลาน 18 ล้าน) ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล กองกำกับการ9 ตำรวจน้ำ และสถานีตำรวจน้ำ 3 กก.9 ตำรวจน้ำ จ.สตูล เห็นว่าพื้นที่บริเวณชายหาดปากบารา  จังหวัดสตูล มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเป็นช่วงมรสุมทำให้มีขยะติดค้างบริเวณชายหาด จึงได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อบำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด และในทะเล เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย มีพล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมนำ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา และประชาชนจิตอาสา นับ 600 คน ร่วมแสดงความจงรักภัคดี “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ต่อหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 กันอย่างพร้อมเพรียงก่อนกระจายกำลังออกไปเก็บขยะในพื้นที่ชายหาดปากบาราและพื้นที่โดยรอบ โดยพบว่าขยะส่วนใหญ่มาจากครัวเรือน  ถุงพลาสติก กระป๋อง เศษอวน เชือกอุปกรณ์การทำประมง ลอยมากับคลื่นลมพัดมากระจายในพื้นที่ชายหาด โดยกิจกรรมในครั้งนี้

นับเป็นการแสดงพลังความสามัคคีของข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อลดปริมาณขยะในทะเลชายฝั่งและบริเวณชุมชนชายฝั่งไม่ให้มีผลกระทบกับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรที่ได้รับความเสียหายจากขยะพลาสติกและขยะอุปกรณ์การทำประมง สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนนักท่องเที่ยว นักดำน้ำและผู้ประกอบการ ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะในทะเล อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวแถบชายหาดทะเลอันดามัน และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความร่วมมือในการช่วยลดปริมาณขยะช่วยป้องกันความเสียหายต่อแนวปะการังและสัตว์ทะเลหายาก อย่างพะยูน โลมา เต่า และสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ ทำให้ปะการังมีโอกาสฟื้นตัวและทัศนียภาพใต้ท้องทะเลมีความสวยงาม

ข่าวน่าสนใจ

Close