รร.อนุบาลสุโขทัยจัดกิจกรรมตลาดนัดอนุบาลฯ

รร.อนุบาลสุโขทัย จัดกิจกรรมตลาดนัดอนุบาลรู้รักษ์ สิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย ได้จัดกิจกรรม ตลาดนัดอนุบาลรู้รักษ์ สิ่งแวดล้อม ตามโครงการ สร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นที่สนามหน้าตึกเรียน โดยได้จัดให้นักเรียนได้แต่งชุดไทย ออกบูทจัดร้านจำหน่าย สินค้า ขายอาหารที่เด็กนักเรียน ผู้ปกครองและคุณครูช่วยกันทำ ใช้ภาชนะที่เป็นวัสดุย่อยสลายง่าย เช่น กระทงใบตอง และให้นักเรียนรู้จักการคัดแยกขยะรีไซเคิล อย่างถูกต้อง โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักคัดแยกขยะ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำขยะมูลฝอยหรือสิ่งของที่มีคุณภาพกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะสร้างความรู้ จิตสำนึก และการตระหนักรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของเด็กนักเรียนและเห็นความสำคัญของการทิ้งขยะให้ถูกที่

โดยจะมีกิจกรรมตลาดนัดอนุบาลรู้รักษ์ สิ่งแวดล้อม นอกจากจะให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความรู้อย่างมากมาย ยังจัดนิทัศการสิ่งประดิษฐ์ รีไซเคิลรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมผักสวนครัวอินทรีย์ ผักผลไม้ปลอดสารพิษ และกิจกรรมส้มตำไทยปฐมวัย ที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆมาเข้าแถวต่อคิวซื้อส้มตำกันเป็นจำนวนมาก  นอกจากนี้ในพิธีเปิดยังใช้ขยะประเภทต่างๆใส่ลงถังแยกประเภท ตามวัสดุและขยะที่ใช้เพื่อเป็นการเน้นยำให้เด็กๆได้เรียนรู้จดจำได้อีกด้วย  กิจกรรตลาดนัดอนุบาลรู้รักษ์ สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย  มีนักเรียน ครู และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน

ข่าวน่าสนใจ

Close