ผู้ว่าฯพิจิตรพาผู้ช่วยรมว.เกษตรช่วยภัยแล้ง

ผู้ว่าฯพิจิตร พาผู้ช่วยรมว.เกษตรลงพื้นที่หาทางช่วยเกษตรกรผลผลิตเสียหายจากภัยแล้ง

นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่เพื่อพบกับราษฎรและเกษตรกรในเขตพื้นที่ อ.สามง่าม และ อ.โพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วย นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร , นายธรรมนูญ  แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร , นายวีระชัย  เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อดูพื้นที่การเกษตรและรับฟังข้อเท็จจริงของเกษตรกรที่ประสบปัญหานาข้าว , ข้าวโพด ซึ่งได้รับความเสียหายจากฝนที่ทิ้งช่วง  พบว่า นาข้าวและไร่ข้าวโพดของเกษตรกรได้รับความเสียหายจริงจะต้องหาแนวทางช่วยเหลือ โดย นายนราพัฒน์  กล่าวว่า…จังหวัดพิจิตร ล่าสุดพบว่าประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงในเขตพื้นที่  6  อำเภอ ได้แก่  อ.ทับคล้อ , อ.สามง่าม ,  อ.บางมูลนาก ,  อ.ดงเจริญ  , อ.วังทรายพูน  , อ.ตะพานหิน คิดเป็นพื้นที่เกษตรทั้งนาข้าวและไร่ข้าวโพดรวมประมาณ  219,733 ไร่

ในส่วนของ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ได้ประกาศพื้นที่ 6 อำเภอดังกล่าว ให้เป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยพิบัติฝนทิ้งช่วงแล้ว โดยจะทำให้ทางราชการและส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าวได้  แต่นโยบายที่สั่งการลงไปก็คือ 1.เตรียมทำโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ เช่น การปลูกถั่วเขียว หรือ เลี้ยงกบในกระชัง เป็นต้น 2.สั่งให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน –นายก อบต. เร่งสำรวจบ่อน้ำบาดาล ที่ใช้ผลิตน้ำประปาทั้งนี้เพื่อจะได้ทำการเปล่าล้างบ่อน้ำบาดาลเพื่อชาวบ้านจะได้มีน้ำกิน-น้ำใช้ ไม่ขาดแคลน รวมถึงรถบรรทุกแจกน้ำให้มีความพร้อมช่วยชาวบ้านได้อย่างทันท่วงที  3.สั่งการสำรวจเตรียมขุดลอกคูคลองซ่อมแซมประตูระบายน้ำรวมถึงระบบน้ำใต้ดินด้วย ดังนั้นหากชาวบ้านเดือดร้อนสามารถติดต่อ 056-615763 ในวันและเวลาราชการ

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close