“ไก่ฟ้าพญาลอ” ป่าตะเคียนหินพันปี โคราช

ตื่นตา! ไก่ฟ้าพญาลอ ป่าตะเคียนหินพันปี @ สถานีวิจัยสะแกราช โคราช  เตรียมเปิดพื้นที่พื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งแรกของไทย 

นายสุรชิต แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เปิดเผยว่า  สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ชีวมณฑล@สะแกราช” เพื่อนำรายได้มอบให้กับอำเภอวังน้ำเขียว นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ วันที่ 6 ตุลาคมที่จะถึงนี้  ซึ่งสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช   ขึ้นกับสถานบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2510 มีพื้นที่ดูแลกว่า 48,000 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง โดยพืชเด่นจะเป็นตะเคียนหินที่มีกระจายอยู่เต็มพื้นที่ ประมาณอายุระหว่าง 400 – 700 ปี  ซึ่งต้นตะเคียนหินขนาดใหญ่ที่ค้นพบล่าสุด มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า 90 เซนติเมตร ประเมินอายุได้ประมาณ 700 ปี จึงถือได้ว่า เป็นป่าที่มีความเก่าแก่และสำคัญอย่างมากแห่งหนึ่งของประเทศ ที่สามารถใช้ศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของประเทศแถบนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะเนื้อของต้นไม้ที่มีอายุยาวนานหลายร้อยปี จะนำไปสู่การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศย้อนหลังได้หลายร้อยปี

และด้วยสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ  ทำให้พบสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิด อาทิ นกนานาสายพันธุ์มากกว่า 300 ชนิด หรือประมาณ 1 ใน 3 ของนกทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทย รวมไปถึง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และยังมีสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดที่ถูกค้นพบในป่าแห่งนี้เป็นที่แรกและที่เดียวของโลก ไม่ว่าจะเป็น กบปากใหญ่โคราช จิ้งเหลนเรียวโคราช ตุ๊กแกบินลายสามแถบ เป็นต้น จึงถือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางชีววิทยาที่สำคัญอย่างมาก นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยสะแกราชเอง ได้รับการยกย่องจากทางยูเนสโก้ ให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งแรกของประเทศไทย และมีภารกิจในการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งปีที่ผ่านมา มีเด็กและเยาวชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในสถานีวิจัยแห่งนี้ ประมาณ 15,000 คน จากทั่วประเทศ และกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆปี รวมถึง นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ก็เข้ามาศึกษาหาความรู้

สำหรับกิจกรรมหลักๆ ของสถานีวิจัยสะแกราช คือกิจกรรมการเที่ยวชมและศึกษาความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางระบบนิเวศน์ของป่าแห่งนี้ รวมทั้ง ยังได้ชมความงามของไก่ฟ้าพญาลอ ซึ่งเป็นนกประจำชาติไทยอย่างใกล้ชิด และมีกิจกรรมการส่องนกชนิดต่างๆ กับชมต้นตะเคียนหินอายุหลายร้อยปีด้วย ที่สำคัญในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 นี้ ทางสถานีฯ ได้ร่วมกับทางอำเภอวังน้ำเขียว ,ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอวังน้ำเขียว และสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเขียว จัดกิจกรรม “วิ่งการกุศล ชีวมณฑล@สะแกราช” ขึ้น เพื่อนำเงินรายได้มอบให้กับทางอำเภอนำไปทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับท้องที่ ซึ่งถือเป็นการวิ่งการกุศลในพื้นที่ชีวมณฑลครั้งแรกของประเทศ จะแบ่งออกเป็นระยะทางวิ่ง 5 กิโลเมตร กับ 10 กิโลเมตร หากท่านใดสนใจจะร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่ สถานีวิจัยสะแกราช หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 062-3529289

 

ข่าวน่าสนใจ

Close