จิตอาสาพังงาเก็บขยะชายหาดท้ายเหมือง

พังงา ตัดวงจรขยะทะเล เด็กนักเรียนจิตอาสาชาวพังงากว่า 100 คนร่วมกับอุทยานฯ เก็บขยะชายหาดท้ายเหมือง

ที่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาลำปี – หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายมงคล ลิ่ววิริยกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง นำจิตอาสา ส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่อุทยานฯ กว่า 100 คน ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดท้ายเหมืองเพื่อทำความสะอาดชายหาดให้สวยงาม ลดการสะสมของขยะบริเวณชายหาด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลหลายชนิดและเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนรุ่นใหม่และประชาชน โดยพบว่ามีขยะหลาหลายชนิดโดยเฉพาะขยะพลาสติก โฟมและเศษวัสดุทางการประมงถูกคลื่นซัดมาอยู่ชายหาดเป็นจำนวนมาก จากนั้นนำมาคัดแยกออกเป็น พลาสติก โฟม เชือก เพื่อนำไปทำลาย ฝังกลบ อย่างถูกวิธี ส่วนขยะจำพวกที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใช้ได้ใหม่ประเภท ขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียมจะถูกนำมาเก็บรวบรวมไว้ที่โรงเก็บขยะของอุทยานเพื่อรอจำหน่ายหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ขณะที่น้องนักเรียน ป.5 จากโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา อ.ท้ายเหมือง บอกว่า ถ้าเห็นคนทิ้งขยะบนชายหาด ก็จะเดินเข้าไปบอกเลยว่าให้นำไปทิ้งลงถังขยะให้เรียบร้อยทันที

นายมงคล ลิ่ววิริยกุล เปิดเผยว่า หาดท้ายเหมือง เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีระบบนิเวศ และแหล่งทรัพยากรที่หลากหลาย เป็นพื้นที่อยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน มีพื้นที่ชายหาดยาวประมาณ 13.6 กิโลเมตร มีหาดทรายที่สวยงาม เงียบสงบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อน และยังเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลถึง 4 ชนิด ได้แก่ เต่ามะเฟือง เต่าตนุ เต่าหญ้า และเต่ากระ ปัจจุบันปัญหาขยะบริเวณชายหาด เป็นขยะจากทะเลที่ถูกคลื่นลมพัดพามาเกยสะสมไว้และบางส่วนจากการทิ้งไว้ตามชายหาด จากน้ำมือของนักท่องเที่ยวก็เยอะ ทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้างบริเวณชายหาดเป็นจำนวนมาก และในช่วงฤดูมรสุม ขยะเหล่านี้จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทำให้ชายหาดไม่สวยงาม และขยะที่สะสมอยู่บางส่วนถูกลมแลน้ำพัดพากลับลงไปในทะเลก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศในทะเล จนกลายเป็นสาเหตุหลักในการทำให้สัตว์ทะเลยากตายลงเป็นจำนวนเมื่อหลงกินเข้าไป

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close