ผู้ว่าฯชัยภูมิเปิดงานสัปดาห์“วันวิทยาศาสตร์”18ส.ค.

ผู้ว่าฯชัยภูมิ เปิดงานสัปดาห์ “วันวิทยาศาสตร์” 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กล่าวว่า ในโอกาสที่ประเทศได้ประกาศและปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 วิทยาศาสตร์จึงมีความสำคัญและจำเป็นยิ่งในปัจจุบัน ปัจจุบันจึงมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะหาแนวทางหรือวิธีการในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้แนวทางนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และในปีนี้รัฐบาลได้กำหนดให้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (มรภ.ชัยภูมิ) จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี ดร.สานนท์ ด่านภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และบุคลากรกองนโยบายและแผน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้

ดร.สานนท์ ด่านภักดี รองอธิการบดีฯ กล่าวว่า “มรภ.ชัยภูมิ เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นชัยภูมิที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาพัฒนานักศึกษา พร้อมยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชัยภูมิ โดยการนำโมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในจังหวัดชัยภูมิ (ABC-6D Chaiyaphum Model) 6 ด้าน ได้แก่ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านสังคม ด้านสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม นับเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรมต้นแบบ เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่แต่ละชุมชนให้เหมาะสมตามบริบทเพื่อความยั่งยืน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10”

ข่าวน่าสนใจ

Close