สตูลเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

สตูลเปิดศูนย์เรียนรู้กลางค่ายทหาร นำชาวบ้านจากประเทศมาเลเซีย เข้าชมศึกษา สวนเกษตรพอเพียง เรียนรู้พระราชดำริในหลวง ร.9

พัน.อ.ทวีพร คณะทอง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ ให้การต้อนรับ เยาวชน ชาวบ้าน จากหมู่บ้าน วังเกลียนและบ้านลูโบ๊ะซีเระ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 65 คน ต่างเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูล พร้อมกับมาชมศูนย์เศรษฐ์กิจพอเพียง ร.5 พัน 2 ที่อยู่กลางค่ายกองพัน เทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ยึดแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีมีการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ และโชว์การทำสบู่สมุนไพรจาก ร้อยโท ดอเลาะ ดองอย หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ ร.5 พัน 2 ได้ชมและศึกษาเป็นความรู้อีกด้วย สำหรับการนำชาวบ้านจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนั้นคือ โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย ต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555

พัน.อ.ทวีพร กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการที่เชื่อมความสัมพันธ์มิตรไมตรีต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซีย เพราะจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่ติดแนวเขตฝั่งมาเลเซียรวมทั้งชาวบ้าน 2 ประเทศก็ไปมาหากันอยู่รวมทั้งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสอง และแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ได้เสริมสร้างและพัฒนาให้พี่น้องหมู่บ้านชายแดนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้ให้พี่น้องทั้งสองประเทศไปมาหาสู่กันได้ ตลอดจนการช่วยเหลืองานทางราชการในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนร่วมกัน นอกจากนี้การจัดโครงการด้วยมิตรภาพ 2 แผ่นดินไทย –มาเลเซียเป็นโครงการการจัดงานของชุดปฏิบัติการ กิจการพลเรือนที่ 404

ข่าวน่าสนใจ

Close