ชาวโนนไทยขาดน้ำต้องสูบน้ำเค็มใต้ดินผลิตประปา

ชาวบ้านโนนไทย โคราช เดือดร้อนหนัก ต้องสูบน้ำบาดาลใต้ดินที่เค็มมาผลิตประปา หลังน้ำผิวดินแห้งขอดจนหมด

หลังจากประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหลายเดือน ทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำอปโภคบริโภค ไม่มีน้ำดิบผลิตประปาแจกจ่ายให้ประชาชน และยังทำให้พื้นที่การเกษตรเสียหาย ข้าวยืนต้นตายนับหมื่นไร่ โดยที่ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา วันนี้ (14 ส.ค 62) สระมะค่า ซึ่งเป็นสระน้ำขนาดใหญ่สำหรับเก็บกักน้ำผลิตประปาหล่อเลี้ยงชาวบ้านตำบลมะค่า กว่า 4 หมู่บ้าน ปัจจุบัน เหลือน้ำติดก้นสระอยู่เพียงเล็กน้อย และเนื่องจากในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำดิบที่จะสามารถสูบผันเข้ามาทำประปาได้ จึงต้องอาศัยการขุดเจาะน้ำบาดาลเดินท่อเติมน้ำเข้ามาในสระมะค่า เพื่อผลิตประปาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านได้ใช้อุปโภคเป็นการชั่วคราว ให้สามารถผ่านช่วงวิกฤติภัยแล้งปีนี้ไปได้

นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เปิดเผยว่า พื้นที่อำเภอโนนไทย โดยเฉพาะตำบลมะค่า ประสบกับปัญหาภัยแล้งซ้ำซากเกือบทุกปี แต่ปีนี้ปัญหาค่อนข้างรุนแรงเนื่องจากเป็นภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงติดต่อกัน 2 ปี ทำให้ไม่มีน้ำเติมเข้ามาในสระบ้านมะค่า จำเป็นต้องขุดเจาะบ่อบาดาลสูบดึงน้ำใต้ดินเข้าเติมในสระเพื่อไว้ผลิตประปา แต่น้ำบาดาลที่สูบได้ในแถบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำกร่อยและน้ำเค็ม เมื่อนำไปผลิตประปาแจกจ่ายตามบ้านเรือน อุปกรณ์ประปาหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องใช้กับน้ำ เช่น ก๊อก ท่อเหล็ก ปั๊มน้ำ ถังเก็บน้ำที่เป็นโลหะ รวมไปถึง เครื่องซักผ้า มักจะชำรุดเสียหายเพราะความเค็มของเกลือในน้ำ ซ้ำน้ำประปาที่ผลิตได้ยังไม่สามารถนำไปรดต้นไม้ได้อีก แต่ก็ไม่มีทางเลือกเพราะน้ำผิวดินแห้งขอดจนถึงที่สุดแล้ว ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าก็ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชาวบ้านทราบไปก่อนล่วงหน้าแล้ว

ข่าวน่าสนใจ

Close