สระผลิตประปาพิมายแห้งขอดต้องเปิดสระให้จับปลา

สระผลิตประปา 3 หมู่บ้านที่พิมาย โคราช แห้งขอดต้องเปิดสระให้จับปลา หารายได้ไปซื้อเครื่องปั๊มน้ำและท่อแจกจ่ายบ้านที่ขาดแคลน

ชาวบ้านกว่า 500 คน ของบ้านหนองกรวด ม.16 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา พากันนำแหและสวิง ลงไปจับปลาในสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ติดกับประปาหมู่บ้าน กันอย่างคึกคัก ซึ่งนายวิโรจน์ นามพิมูล อายุ 44 ปี ผู้ใหญ่บ้าน ม.16 บ้านหนองกรวด ต.โบสถ์ เปิดเผยว่า เป็นกิจกรรมที่ 3 หมู่บ้านใน ต.โบสถ์ ได้ร่วมกันจัดขึ้น สืบเนื่องมาจากน้ำดิบในสระน้ำดังกล่าวที่ใช้สำหรับผลิตประปาหมู่บ้าน ปัจจุบันประสบภัยแล้งทำให้ปริมาณน้ำเริ่มแห้งขอด ระดับน้ำลดลงเหลือ 80 เซนติเมตรเท่านั้น ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตประปาแจกจ่ายให้ชาวบ้าน 3 หมู่บ้านได้ ประกอบด้วย บ้านหนองกรวด ม.16, บ้านลุงตามัน ม.2 และบ้านหนองบึง ม.15 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

จึงจำเป็นต้องหางบประมาณมาจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำขนาดใหญ่และท่อยาว ประมาณ 800 เมตร เป็นจำนวนเงินกว่า 1 แสนบาท เพื่อสูบน้ำมาจากลำมาศไปผลิตน้ำประปาให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค ประกอบกับปีนี้น้ำในสระได้แห้งขอด  ก่อนที่ปลาจำนวนมากจะขาดน้ำตาย คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน จึงหารือกันจัดกิจกรรมทอดแหจับปลา หารายได้สมทบกองทุนน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำและท่อน้ำ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี ที่ไม่เคยประกาศจับปลาในสระน้ำแห่งนี้

พอชาวบ้านทราบข่าว จึงแห่พากันมาจับปลากันอย่างคึกคัก โดยเปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่สนใจมาจับปลาในสระน้ำเนื้อที่ 25 ไร่ ที่กำลังจะแห้งขอด แต่มีปลาตัวใหญ่ๆหลายชนิด เป็นปลาธรรมชาติ นำอุปการณ์จับปลามาร่วมกิจกรรม โดยชาวบ้านที่นำแหมาจับปลาจะคิดในราคา 150 บาท, สวิง 40 บาท ซึ่งชาวบ้านบางรายสามารถจับปลาขนาดใหญ่อย่างเช่น ปลากราย ในสระแห่งนี้ได้ ขณะที่บางรายจับได้ปลาขนาดเล็ก เมื่อจับเสร็จก็นำขึ้นฝั่ง ตั้งเตาย่างปลารับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อยอยู่รอบสระนั่นเอง

ข่าวน่าสนใจ

Close