มังคุดราคาดิ่งเหวเกษตรกรขาดทุนยับ

ชาวสวนมังคุดเดือดร้อน! จากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ขณะที่หน่วยงานราชการไม่มีกลไกในการแก้ไขปัญหา 

เกษตรกรชาวสวนมังคุดในอำเภอเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมังคุดที่มีชื่อเสียงอย่างมากของประเทศไทย ยังคงต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แม้ว่า ราคารับซื้อผลผลิตแบบคละขนาดจากหน้าสวนจะตกต่ำลงไปเหลือเพียง 6-10 บาท ต่อกิโลกรัมเท่านั้น โดยราคารับซื้อนี้ต้องแบ่งจ่ายเป็นค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวอีกอย่างน้อย 50-70 เปอร์เซ็นต์ ทำให้รายได้จากผลผลิตในช่วงนี้อยู่ที่ประมาณ 3-5 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นโดยยังไม่ได้คำนวณค่าต้นทุนการผลิต

ส่วนราคารับซื้อผู้รับซื้อมังคุดส่งให้ล้งส่งออกไปยังประเทศจีนอ้างว่าจากปัญหามาตรฐาน GMP.โดยประเทศจีนของผู้ส่งออกที่ยังมีใบอนุญาต GMP. มีเพียงน้อยรายทำให้เส้นทางส่งออกกลายเป็นคอขวดเฉพาะผู้ส่งออกที่มีใบอนุญาต ผลกระทบมาถึงราคามังคุดที่ตกต่ำลง กลายเป็นการฉกฉวยโอกาสในการรับซื้อในราคาถูก แตกต่างกับราคาปลายทางในประเทศจีนเฉลี่ยขนาด AA ตกอยู่ที่ผลละประมาณ 20 บาทไทย นอกจากนั้นมังคุดฤดูกาลนี้สีผิวมังคุดจะมีปัญหา “สนิม”จากปัญหาภัยแล้งยิ่งเป็นข้ออ้างทำให้ราคาตกต่ำ

นายสมใจ จันทร์สุระ เกษตรกรชาวสวนระบุว่า หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เลย ปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นและจบไปตามฤดูกาลไม่มีการแก้ไขใดๆ การขอมาตรฐาน GAP.สวนผลไม้ปลอดภัยมีความย้อนแย้ง ชาวสวนดูแลสวนอย่างปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี แต่เมื่อสีผิวออกมาตามธรรมชาติไม่ใช้การกระตุ้นราคากลับตกต่ำ ผลไม้ที่ใช้สารเคมีกลับมีราคาสูงกว่า แม้ว่าล้งผลไม้จะมีปักหลักรับซื้อเต็มพื้นที่อำเภอพรหมคีรีนับสิบราย แต่มีข้อสังเกตคือการตั้งราคารับซื้อจากล้งผลไม้เป็นกลไกที่ถูกกำหนดและควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยที่ภาครัฐไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ ส่วนต่างราคาต้นทางกับปลายทางจึงสูงอย่างมากผลกำไรมหาศาลจึงตกอยู่ที่นายทุน

 

 

 

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close