มทภ.4ตรวจชายแดนโก-ลกส่งท้ายฮารีรายอ

มทภ.4 ตรวจการผ่านเข้า -ออก ด่านชายแดนสุไหงโก-ลก ส่งท้ายฮารีรายอ ย้ำคุมเข้มเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

ที่ จ.นราธิวาส พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมติดตามมาตรการควบคุมการผ่านเข้า – ออกตามแนวชายแดน โดยมี นายด่านศุลกากรสุไหงโกลก นายด่านศุลกากรตากใบ นายด่านศุลกากรบูเก๊ะตา นายอำเภอเมืองสุไหงโกลก นายอำเภอตากใบ นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลก นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ หอการค้าจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

โดย พล.ท.พรศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้มาตรวจชายแดน มาด้วยความจริงใจที่ต้องการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและจัดระเบียบชายแดน สำหรับมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดน ขณะนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามแผนสกัดกั้นชายแดน โดยการบูรณาการทั้งกำลังและเครื่องมือ เฝ้าตรวจและควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดน ทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานข่าวตามแนวชายแดน พร้อมใช้กำลังเชิงรุก ควบคุมป้องกัน ลาดตระเวน และซุ่มเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อควบคุมพื้นที่ ช่องทางท่าข้าม และควบคุมบุคคลที่ผ่าน เข้า-ออก ตลอดแนวชายแดน โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายกับช่องทางและท่าข้ามที่ผิดกฏหมาย ทั้งยังตั้งด่านซ้อนด่าน บนเส้นทางตอนใน เพื่อป้องกันและตรวจสอบบุคคล โดยทุกคนที่เข้า – ออก ผ่านด่านชายแดนจะต้องผ่านการตรวจอย่างละเอียด ผ่านเครื่องตรวจ Walk Through โดยได้จัดกำลังทหารพรานหญิงมาช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจค้นสัมภาระต่างๆ และอีก 3 เดือนข้างหน้าจะนำเครื่องตรวจสอบใบหน้าบุคคล มาใช้ให้ครอบคลุมทุกด่านในพื้นที่ต่อไป

นอกจากนี้การตรวจตามแนวชายแดนต้องตรวจดูแลเข้มงวด ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ถึงความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการของเจ้าหน้าที่รัฐ ทุกหน่วยต้องบูรณการการทำงานกัน โดยขอความร่วมมือประชาชนและขออภัยในความไม่สะดวกเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของส่วนรวม ขณะที่บรรยากาศบริเวณด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกวันนี้คึกคักเป็นอย่างมาก

ข่าวน่าสนใจ

Close