เร่งช่วยอุทกภัย ต.นาปรัง อ.ปง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ ตำบลนาปรัง อำเภอปง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่บ้านห้วยคอกหมู หมู่ 8 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ความเสียหายเบื้องต้น มีผู้ได้รับผลกระทบ 36 ครัวเรือน รถยนต์ รถจักรยานยนต์และสุกรที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้จำนวนหนึ่งโดย นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง หัวหน้าส่วนราชการตำรวจ ทหาร นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและคณะได้มอบถุงยังชีพของกิ่งกาชาดอำเภอปงให้แก่ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนทั้ง 36 ครัวเรือน และจัดให้มีศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริเวณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน มี 9 ครัวเรือนที่ประสงค์จะพักที่ศูนย์ชั่วคราวดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถกลับเข้าพักในบ้านของตนเองได้ในขณะนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะด้านน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน มอบหมายให้ หน.ปภ.จังหวัดพะเยา ประสานขอสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มสะอาดจาก ศปภ.เขต 15 เชียงราย,อปท.ในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงสนับสนุนรถบรรทุกน้ำและให้เฝ้าระวังสถานการณ์อีก 1-2 วันหลังจากนี้อย่างใกล้ชิด

ล่าสุด รถผลิตน้ำดื่มสะอาด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาวาธารณภัยเขต 15 ( เชียงราย)ได้เข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอุทกภัย ณ บ้านห้วยคอกหมู หมู่ที่ 8 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ข่าวน่าสนใจ

Close