พระอาทิตย์ทรงกลดต้อนรับเรือมณีเงิน5

ฮือฮา พระอาทิตย์ทรงกลดต้อนรับ เรือมณีเงิน 5 กลับขึ้นฝั่งลำแรกของประเทศ

ที่ท่าเทียบเรือประมง แพ ป.ชานนท์ ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง นายอรุณชัย พุทธิเจริญ รองอธิบดีกรมประมง และคณะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกองประมงนอกน่านน้ำกรมประมง สหวิชาชีพ PIPO ตรัง ประมงจังหวัดตรัง เจ้าท่าภูมิภาคตรัง สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง จัดหางานจังหวัดตรัง ร่วมกันให้การต้อนรับ “เรือมณีเงิน5” ซึ่งเป็นเรือที่ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย สู่ภูมิลำเนาท้องที่อำเภอกันตัง จ.ตรัง เป็นลำแรกของประเทศไทย หลังจากที่เดินทางออกทำการประมงนอกน่านน้ำ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2562 และกลับสู่ประเทศไทย เดือน กรกฎาคม 2562ในระหว่างที่เรือมณีเงิน 5 อยู่ในระหว่างเคลื่อนเรือเข้าเทียบท่าเรือประมง แพ ป.ชานนท์ เกิดเหตุปรากฏการณ์ตื่นตาตื่นใจ เมื่อมีพระอาทิตย์ทรงกลดรัศมีเป็นวงกว้าง สร้างความตื่นเต้นให้กับคณะที่มาร่วมต้อนรับพร้อมทั้งลูกเรือที่เป็นชาวไทยจำนวน 43 คน ที่มีความสุขถือเป็นการให้การต้อนรับลูกเรือกลับสู่บ้านเกิดปรากฏการณ์ด้วยความปลอดภัย

ด้านนายอรุณชัย พุทธิเจริญ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า การที่เรือมณีเงิน 5 เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีขององค์กรระหว่างประเทศ ด้วยการกำหนดให้การทำการประมงนอกน่านน้ำจะมีการปรับใหม่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายประมงไปพร้อมๆ กับปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้วย และต้องมีการแจ้งเข้าแจ้งออกเหมือนเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย ด้วยการติดอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชม. และอุปกรณ์ที่รายงานการทำประมงสำหรับเรือประมง “มณีเงิน 5” ได้รับอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำและเป็นลำแรกออกทำการประมงที่มหาสมุทรอินเดีย ออกเรือเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 กลับประเทศไทย วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป็นระยะเวลา 2 เดือนเศษซึ่งในวันนี้เป็นการแจ้งเข้า ซึ่งทางกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมประมง เจ้าท่า แรงงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกันตรวจสอบ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ปรากฏว่าเรือมณีเงิน 5 ปฏิบัติได้ตามพันธกรณีอย่างเรียบร้อย พร้อมทั้งมีการตรวจปริมาณสัตว์น้ำว่าสอดคล้องกับเครื่องมือที่ใช้หรือไม่ ถ้าสอดคล้องสามารถนำสัตว์น้ำออกจำหน่ายได้ ถือได้ว่าเรือประมงมณีเงิน 5 เป็นผลสำเร็จของการทำประมงนอกน่านน้ำไทยที่เจ้าของเรือปฏิบัติได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทย และถูกต้องตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของเจ้าหน้าเรือที่ต้องปฏิบัติ สำหรับเรือประมงนอกน่านน้ำที่ได้รับใบอนุญาตมีจำนวน 3 ลำ อยู่ในพื้นที่อำเภอกันตัง 2 ลำ และจังหวัดระนอง 1 ลำ และอยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาต 12 ลำ

ขณะที่ นายสฤษพัฒน์ ภมรวิศิษย์ นายกสมาคมประมงกันตัง จังหวัดตรัง กล่าวว่า เรือมณีเงิน 5 เป็นเรือของบริษัทในกันตัง เป็นสมาชิกสมาคมประมงกันตัง และสมาคมประมงแห่งประเทศไทย เป็นเรือที่ต่อที่มหาชัย เป็นเรือนอกน่านน้ำมีระบบฟีซแช่เย็นอุณหภูมิลบ 18-20 องศาเซลเซียส เป็นเรือขนาด 312 ตันกรอสโดยประมาณ ออกไปทำการประมงครั้งนี้ประมาณ 3 เดือน ได้รับใบอนุญาตประมาณเดือน พฤษภาคม 2562 ออกไปทำการประมงที่เซาท์เทิร์นอินเดียโอเชียน อยู่ในมหาสมุทรอินเดีย มีลูกเรือ 32 คนและผู้สังเกตการณ์ 1 คน กลับมาครั้งนี้ได้สัตว์น้ำประมาณ 230 กว่าตัน เรือมณีเงิน 5 เข้ามาประเทศไทยเป็นลำแรกมีความภูมิใจ แม้จะมีปัญหาอยู่บ้างถ้าจะให้เต็มระบบจะต้องมีเรือขนถ่าย เรือน้ำมัน และเรือต้องอยู่ตามใบอนุญาตเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะระบบอิเลคทรอนิคในเรือมีปัญหาที่จะต้องปฏิบัติตาม

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close