พิจิตรภัยแล้งคุกคามนาข้าวเกือบหมื่นไร่หนัก

จังหวัดพิจิตรภัยแล้งคุกคามหนักชาวนาเกือบ 200 คน ยกพวกขอน้ำจากแม่น้ำปิงให้ส่งมาช่วยนาข้าวเกือบหมื่นไร่

นายอุบล รุ่งมี อายุ 59 ปี ซึ่งเป็นสมาชิก อบต.ดงเสือเหลือง และเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำจากแม่น้ำปิงตอนล่างเปิดเผยว่า…จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงมายาวนานเกือบ 2 เดือน ทำให้นาข้าวของชาวนาในเขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 3 ตำบล คือ ตำบลทุงใหญ่ ตำบลดงเสือเหลือง ตำบลเนินสว่าง พื้นที่รวมเกือบ 1 หมื่นไร่ ที่ปลูกข้าวขณะนี้ต้นข้าวอายุเฉลี่ย 60-75 วัน ซึ่งกำลังตั้งท้องออกรวงและต้องการใช้น้ำมาก กำลังส่อเค้าวิกฤตยืนต้นแห้งตาย หากไม่ได้น้ำ ซึ่งโดยปกตินาข้าวแถบนี้จะได้รับน้ำมาจากโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาท่อทองแดง , โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว , โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองขวัญ ที่ผันน้ำจากแม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชร ผ่านมายัง โครงการส่งน้ำฯ ทั้ง 3แห่งดังกล่าว แต่ปรากฏว่าปีนี้มีการก่อสร้างและซ่อมแซมประตูส่งน้ำที่บริเวณปากคลองท่อทองแดง ที่ใช้ส่งน้ำมายังจังหวัดพิจิตร ทำให้ปริมาณน้ำที่ส่งมาไม่พอกับความต้องการ อีกทั้งระยะทางการส่งน้ำจากจังหวัดกำแพงเพชรมาเข้าเขตจังหวัดพิจิตร เส้นทางเดินของน้ำมีระยะทางยาวไกลเกือบ 130 กิโลเมตร และมีคลองซอยแยกไปหลายแห่ง ทำให้เกิดการสูญเสียระหว่างทาง น้ำมาไม่ถึงพื้นที่ของชาวนาพิจิตรที่ได้เคยรับน้ำ ดังนั้นในวันนี้ชาวนาพิจิตรจากตำบลดงเสือเหลืองและตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำแม่น้ำปิงตอนล่างเกือบ 200 คน จังได้รวมตัวกันไปเจรจาขอให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง , วังบัว , วังยางหนองขวัญ ว่า…ขอให้หาวิธีส่งน้ำมาให้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งก็ได้รับคำตอบเป็นที่น่าพอใจ โดยโครงการส่งน้ำทั้ง 3 แห่ง ได้ใช้วิธีผันน้ำไปลงโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาวังบัวและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 3 เครื่อง เพื่อเร่งผลักดันน้ำให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของชาวนาพิจิตรที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้

ในส่วนของชาวนาพิจิตรก็ได้พร้อมใจกันช่วยกันออกแรงกำจัดวัชพืช ที่กีดขวางทางน้ำทั้งนี้เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก เพื่อที่จะได้มีน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องออกรวงให้ได้เก็บเกี่ยวกันต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า…สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นที่นอกเหนือจากนี้ ก็คือ พื้นที่ทำนาที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม ขณะนี้ก็พบว่าน้ำในแม่น้ำยมที่โดยปกติในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม หรือ ช่วงนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำยมน่าจะมีอย่างน้อยครึ่งตลิ่ง แต่ปรากฏว่า ทุกวันนี้อย่างในภาพที่เห็น ก็คือ ระดับน้ำในแม่น้ำยมหลายจุดหลายแห่ง ระดับน้ำมีแค่เพียง 50-70 เซนติเมตร เท่านั้น มองเห็นดอนทรายกลางแม่น้ำอย่างเห็นเด่นชัด ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ ว่า วิกฤตภัยแล้งในปีนี้น่าจะหนักหน่วงอีกด้วยเช่นกัน

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close