จิตอาสานครพนมร่วมใจพัฒนาแหล่งน้ำ-ลำคลอง

กลุ่มจิตอาสานครพนม ร่วมใจพัฒนาลำน้ำ ลำคลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดนครพนม บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ด้วยการร่วมใจกันกำจัดสิ่งกรีดขวางทางน้ำ ผักตบชวา วัชพืช และขุดลอกห้วยฮ่องฮอ ซึ่งเป็นลำน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม ตำบลเวินพระบาท ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน และตำบลอาจสามารถ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม โดยตลอด 2 ข้างของลำน้ำ มีการใช้ประโยชน์จากลำน้ำ ทั้งเพื่อการอุปโภคและการเกษตร

โดยการพัฒนาลำน้ำ ลำคลองในครั้งนี้ จัดขึ้นที่บริเวณบ้านนาสมดี หมู่ที่ 9 ตำบลอาสามารถ อำเภอเมืองนครพนม ซึ่งบริเวณดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของลำน้ำที่มีส่วนโค้งของลำห้วยและมีสะพานข้าม ทำให้เป็นเหมือนสถานที่พักของผักตบชวาและวัชพืชนานาที่ไหลมารวมกัน และเกิดการเจริญเติบโตขึ้นมากรีดขวางทางน้ำเป็นจำนวนมาก ทั้งบริเวณดังกล่าวยังมีความตื้นเขินของลำน้ำตามกาลเวลา ส่งผลให้ในฤดูน้ำหลากเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป คณะจิตอาสาจึงได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์

ข่าวน่าสนใจ

Close