อบต.ควนสตอจัดแข่งกินทุเรียนสนุกสนาน

ทุเรียนมันเยอะ เลยจัดแข่งกินสร้างสีสันของการท่องเที่ยวแบบชุมชนอบ ต.ควนสตอ

นายดาเระ นาปาเลน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เปิดพื้นที่การท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนการมี ส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน เพื่อสร้างให้คนในพื้นที่มีรายได้ และมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในพื้นที่ของตำบลควนสตอ มีอีกหนึ่งกิจกรรมในทุกวันศุกร์ แต่ละสัปดาห์ บริเวณหน้าปากทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอแห่งนี้ ได้มีการทำตลาดริมเหมือง วิถีชุมชนควนสตอ ทุกๆตอนเย็น จะมีกิจกรรมที่เปิดพื้นที่เป็นตลาดขายของ โดยมีชาวบ้าน ชาวสวนเกษตร ต่างนำสินค้ามาวางขายในราคาถูก เป็นจุดเด่นตลาดริมเหมือนแห่งนี้ เพราะมีฝ่ายน้ำที่ยาว ได้ทำสะพานข้ามไปมาได้ โดยทางอบต.ยังได้ประดับซุ้มทางเข้าเป็นเส้นทางไฟที่ประดับสวยงาม ส่วนร้านค้ามีขนมหวาน อาหารมากมาย และขนมพื้นที่ถิ่นมาวางขายสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือพื้นที่แห่งนี้เป็นชาวสวนเกษตรที่ทำสวน ปลูกผลไม้ เช่นทุเรียน เงาะ ลองกอง มังคุด จำปาดะ ทำให้ผลไม้ในพื้นที่ตำบลควนสตอและรวมถึงทั้งอำเภอควนโดน มีแต่คนปลูกต้นทุเรียน นายดาเระ นาปาเลน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขัน กินทุเรียน ซึ่งเปิดรับสมัครการแข่งขันผู้ชายหลายวัยมาแข่งขันกัน ซึ่งมีทุเรียนให้คนละ 1 ลูก และเงาะ1 กอง มังคุด 1 กอง

ทั้งนี้ทันทีผู้สมัครเป็นคนในพื้นที่ตามชุมชนต่างๆมาร่วมแข่งขัน แต่ที่สร้างเสียงฮาก็ต้องยกมือให้พี่คนเสื้อสีดำใส่หมวกสีดำนั้นสิ กินแปลกกว่าเพื่อน หากแข่งขันกินธรรมดาโลกก็ไม่จำนะสิ ก็ใช้ปากกัดทุเรียนแถมใช้ลิ้นเลียเม็ดทุเรียนอีกด้วยสร้างเสียงรอยยิ้ม หัสเราะสนุกสนานเช่นกัน ก็ไม่วายคนใส่เสื้อดำข้างๆก็บอกว่า ตนเองชำนาญในการเลียทุเรียนได้ด้วยจึงทำท่าทางเลียทุเรียนแข่งกับพี่คนใส่หมวกด้วย นอกจากนี้การแข่งขันยังทีรุ่นเด็กทั้งหญิงและชาย แข่งขันกันกินเงาะ มังคุด งานนี้ใครชนะก็ถือว่าได้กินอิ่มไป

 

ข่าวน่าสนใจ

Close