สัตหีบประกาศศึกกับยุงลายคุมไข้เลือดออก

เทศบาลเมืองสัตหีบประกาศศึกกับยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออกพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ที่ชุมชนบ้านเตาถ่าน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก เพื่อเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมี นายพนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม และออกแจกจ่ายทรายอะเบท โลชั่นทากันยุง พ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วทุกพื้นที่ โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งมีอยู่ทั่วไปทุกหนแห่ง โดยเฉพาะในครัวเรือน บริเวณที่พักอาศัย รวมทั้งอาคารสถานที่ทำงาน และสาธารณะสถานต่าง ๆ ยุงลายสามารถแพร่พันธุ์ได้ตลอด ดังนั้นจึงมีโอกาสพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปีโดยมียุงลายเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคไข้เลือดออกจากคนหนึ่งมาสู่อีกคนหนึ่ง เทศบาลเมืองสัตหีบจึงออกแจกจ่ายทรายอะเบท โลชั่นทากันยุง พ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย.- 30 ก.ย. นี้ เพื่อสร้างเขตปลอดยุงลายทั่วเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ

นับเป็นความโชคดีของทางเทศบาลเมืองสัตหีบ ที่มีอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. ที่เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไปของพี่น้องประชาชนในเขตรับผิดชอบ ประกอบกับกองสาธารสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ให้ความสำคัญในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงจัดกิจกรรมตำบลสัตหีบปลอดยุงลายขึ้น ด้วยการออกเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและอันตรายจากโรคไข้เลือดออก เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยการให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ( อสม.) เทศบาลเมืองสัตหีบ เข้าแนะนำ สำรวจ แจกจ่ายทรายอะเบท โลชั่นทากันยุง และพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้กับทุกชุมชนอย่างต่อเนื่อง

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close