ขอนแก่นพร้อมใจประกาศงดเหล้าเข้าพรรษา

ชาวขอนแก่นพร้อมใจประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าเข้าพรรษา พรน้อมเชิญชวนคนในชุมชนลด ละ เลิก

ที่บริเวณด้านหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลพระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายเอกชัย อนุพันธ์ รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลพระลับ พร้อมด้วยนางสุจิตรา อุทธา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพระลับ นำผู้นำชุมชนและประชาชนใน เขตตำบลพระลับ กว่า 200 คน ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ตามงานบุญประเพณีปลอดเหล้าและรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี2562 โดยคณะฯได้เดินจากหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลพระลับ ผ่านเขตชุมชนและสิ้นสุดที่ วัดสมศรี บ.พระคือ ม.10 เพื่อให้คนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนปลอดเหล้าและอบายมุข นายเอกชัย อนุพันธ์ รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลพระลับ กล่าวว่า ในปี 2562 มีประชาชนในชุมชนร่วมประกาศเจตนารมณ์และร่วมในการเข้าโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 280 คน ซึ่งชุมชนพระลับเป็นพื้นที่ต้นแบบของการดำเนินงานตามโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ดังนั้นการเดินรณรงค์ครั้งนี้เป็นการกระตุ้น และเน้นย้ำในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้มีการงดเหล้าเข้าพรรษ ด้วยการไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตลอดทั้งช่วงวันเข้าพรรษาปีนี้

“เราใช้โอกาสที่เป็นสิริมงคล 3 เดือนตลอดทัง้ช่วงของเทศกาลวันเข้าพรรษาปีนี้ ในการสร้างกำลังใจ และสร้างสุขภาพ โดยเฉพาะกับการพักตับให้กับตนเองซึ่งทั้ง 280 คน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและอีกหลายๆ คนที่พร้อมใจที่จะร่วมโครงการแต่ไม่แสดงออก ทุกคนจะได้รับได้มีสุขภาพที่แข็งแรงกลับคืนมา ซึ่งที่ผ่านมาหลายคนที่งดเหล้าเข้าพรรษาและพักตับ จนครบในช่วงของการเข้าพรรษาแล้วหลังจากนั้นก็เลิกดื่มเหล้าไปเลยตลอดชีวิตเลยก็มี ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ต้องยอมรับว่าเป็นคนที่ตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนตนเอง ที่ต่างอยากให้ตนเองมีสุขภาพที่ดี ทำเพื่อครอบครัว อย่างไรก็ดีการเลิกเหล้าไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนคิด ขอเพียงแค่ทุกคนตั้งจิตอธิฐานและตั้งใจที่จะเลิกทุกคนก้สามารถที่จะทำได้จริงๆ”

ข่าวน่าสนใจ

Close