ช้างแสนรู้สวนนงนุชพัทยาแห่เทียนพรรษา

เจ้าช้างแสนรู้สวนนงนุชพัทยา ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษายิ่งใหญ่

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีขบวนแห่เทียนพรรษาที่มีชื่อว่า “สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา” ประจำปี 2562 ณ สวนนงนุชพัทยา โดยมีการจัดริ้วขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ สวยงามตระการตา พร้อมชุดการแสดงอ่อนซอง ฟ้อนอีสาน ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาตินับพันคนเข้าร่วมชมความงาม
นายกัมพล กล่าวว่า ขบวนแห่เทียนพรรษาในปีนี้ ประกอบด้วย ต้นเทียนยักษ์ แกะสลักลวดลายไทย และสื่อเรื่องราวพระพุทธศาสนา ที่มีความสวยสดงดงาม และมีสาวงามชุดไทยนั่งประดับอยู่คู่ต้นเทียน ติดตามด้วยริ้วขบวนการแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การรำฟ้อนรำ และขบวนช้างแสนรู้ ที่ออกมาร่วมสร้างสีสันในแบบวิถีไทยๆ

สำหรับขบวนในปีนี้ได้สื่อให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธ ตลอดจนยังเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว และประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธได้ร่วมกันอนุรักษ์ รณรงค์ สืบทอดพระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน อยู่คู่กับชาวพุทธ และชาติไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และแสดงให้ชาวต่างชาติได้ประจักษ์ถึงความศรัทธาที่ชาวพุทธมีต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติอีกด้วย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close