ยะลาเวียนเทียนอาสาฬหบูชากลางวัน-จนท.เข้ม

ชาวไทยพุทธยะลา ร่วมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชากลางวัน ทหาร ตำรวจ ดูแลเข้มงวด

ที่ วัดเวฬุวัน อ.เมือง จ.ยะลา นายเจษฐา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องใน “วันอาสาฬหบูชา” พร้อมด้วย พระราชปัญญามุณี เจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ประธานสงฆ์ โดยมี ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธี เวียนเทียน จำนวนมาก เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย พร้อม ตั้งจิตภาวนาปฎิบัติตนในการกระทำแต่ความดี งดเว้นการทำชั่ว และทำจิตใจของตนให้ผ่องใส เพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเอง สังคม และเกิดความสันติสุขในพื้นที่และประเทศชาติ

สำหรับ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งทุกวัดในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ทั้งพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และพิธีเวียนเทียน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา สำหรับพิธีเวียนเทียนมีบางวัดเวียนเทียนช่วงเวลากลางวัน และช่วงเย็น ซึ่งขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย กับประชาชนในที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียน

ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อส. ได้จัดกำลังเข้าดูแล รักษาความปลอดภัย บริเวณวัดต่างๆ รวมทั้ง เส้นทางการสัญจร ในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดช่วงการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ข่าวน่าสนใจ

Close