ชาวสงขลาทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา

พุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลา ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันนี้ (16ก.ค.) บรรยากาศวันอาสาฬหบูชา ที่ จ.สงขลา ประชาชนต่างออกมาทำบุญตักบาตรกันตั้งแต่เช้า โดยเฉพาะที่วัดเลียบ ถนนไทรบุรี อ.เมือง จ.สงขลา มีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพุทธมามกะ ได้นำอาหารหวานคาว ข้าวสารอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดเป็นจำนวนมาก โดย พระครูนพกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดเลียบ นำพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ออกเดินบิณฑบาตรับภัตตาหารจากพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันนี้

วันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พุทธศาสนิกชน จะได้ร่วมกันน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ตามหลักพิธีกรรมที่กระทำในวันนี้ คือ การทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ซึ่งประชาชน จ.สงขลา ต่างตั้งใจที่จะทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 รวมทั้งตั้งจิตอธิษฐานให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข และยังอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close