ขอนแก่นตักบาตรพระ50รูปอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

พุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นพร้อมใจนำข้าวสารอาหารแห้งทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร พร้อมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 16 ก.ค.2562 ที่วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น นำพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นนุ่งขาวห่มขาว และสวมเสื้อสีเหลืองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 50 รูป  พร้อมร่วมกันถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพุทธศาสนิกชน ส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของชาติไทย และถวายเป็นพุทธบูชา
“วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกหรือที่เรียกว่าปฐมเทศนา เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้พบว่าพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นต่างให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก อย่างไรก็ตามบรรยากาศการร่วมทำบุญในวัดต่าง ๆ ในวันสำคัญดังกล่าวก็ปรากฏว่ามีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากออกมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก”

ข่าวน่าสนใจ

Close