ผู้ว่าฯพิจิตรสั่งทุกหมู่บ้านเดินหน้าทำธนาคารน้ำใต้ดิน

ผู้ว่าฯพิจิตร สั่งทุกหมู่บ้านเดินหน้าทำธนาคารน้ำใต้ดินฝนตกที่ไหนเก็บน้ำที่นั่น

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้นำหมู่บ้านจาก 12 อำเภอ รวมแล้วเกือบ 1 พันคน ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมมีพรสวรรค์ โดยเป็นการจัดอบรมการขับเคลื่อนธนาคารน้ำใต้ดินจังหวัดพิจิตรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ หรือ โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ได้ให้นโยบายถึงสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนในปีนี้ส่อเค้าว่าจะมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำที่ดีที่สุด คือ เกษตรกรต้องรู้คุณค่าของการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างประหยัดและต้องเตรียมวางแผนการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย อีกทั้งในช่วงนี้ไปจนถึงปลายเดือนกันยายน 2562 ที่เป็นฤดูฝน ซึ่งถึงแม้นว่าฝนอาจจะตกไม่มากนักแต่ต้องหาวิธีกักเก็บน้ำทั้งบนดินและใต้ดินเอาไว้เพื่อเป็นทุนสำรองในการทำการเกษตร ดังนั้นในวันนี้จึงอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้รู้ถึงการทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งแบบระบบเปิดและระบบปิด พร้อมทั้งพาไปดูงานที่  ตำบลห้วยเกตุ  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร   ที่เกษตรกรทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิดด้วยวิธีง่ายๆที่ใครก็สามารถทำได้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ว่า “ฝนตกที่ไหน เก็บน้ำที่นั่น” ด้วยวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินนี้ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้จังหวัดพิจิตรได้เดินหน้าทำพื้นทีธนาคารน้ำต้นแบบไว้แล้ว 3 แห่ง คือ  ที่ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม , ที่ตำบลเขาเข็ดลูก อำเภอทับคล้อ ,ที่ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน  ก็เพื่อจะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานและกักเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ด้วยธนาคารน้ำใต้ดินอีกด้วย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close